Współpraca Międzynarodowa

Zdjęcie autorstwa Anna Shvets z Pexels
Zdjęcie autorstwa Anna Shvets z Pexels

Spotkanie Informacyjne o Programach Interreg: Podsumowanie Wydarzenia Online

13 marca 2024 roku odbyło się w formule on-line Spotkanie Informacyjne poświęcone Programom Interreg. To wydarzenie, zorganizowane wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Województwo Pomorskie przy udziale Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Programów Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa, było istotnym wydarzeniem dla wszystkich zainteresowanych międzynarodową współpracą.

 

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z możliwościami finansowania projektów międzynarodowych oraz zasadami naboru wniosków w ramach Programów Interreg. Prezentacje przygotowane przez przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów dostarczyły uczestnikom wartościowej wiedzy na temat możliwości rozwoju ich regionów poprzez współpracę transgraniczną i międzyregionalną.

 

Jednym z kluczowych elementów spotkania było podkreślenie faktu, że Programy Interreg stanowią nie tylko szansę na zdobycie środków finansowych, ale także platformę do budowania partnerstw międzynarodowych i wymiany doświadczeń. Dlatego też, uczestnicy zostali zachęceni do aktywnego uczestnictwa w kolejnych inicjatywach oraz do poszukiwania partnerów do wspólnych projektów.

 

W trakcie spotkania, uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z przykładami projektów realizowanych w ramach Programów Interreg, co stanowiło inspirację do własnych działań i pomysłów na współpracę.

 

Agenda spotkania online dla wnioskodawców z województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, z udziałem Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa

Prezentacje:

 

Starlight – odpowiedzi na pytania