Projekt SDUAACIDE

Logotyp - Projekt SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHP IN DIGITAL ERA

Projekt SUPPORTING DEMOCRATIC UNION AND ACTIVE CITIZENSHP IN DIGITAL ERA ma na celu dostarczenie europejskim obywatelom oraz decydentom lokalnym i regionalnym narzędzi wspierających udział społeczeństwa obywatelskiego w erze kultury cyfrowej.

Partnerzy projektu:

 • HISZPANIA: Federacion de Municipios de Madrid – leader
 • SERBIA: European Affairs Fund of the Autonomous Province of Vojvodina
 • SŁOWENIA: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wolontariatu (Association for Developing Voluntary Work)
 • WŁOCHY: Gmina Penne (Comune di Penne)
 • BUŁGARIA: Association „Institute PERSPECTIVES”
 • CHORWACJA: Miasto Ludbreg
 • RUMUNIA: Alba County Council
 • MACEDONIA: Association EVO Kavadarci
 • POLSKA: Województwo Kujawsko-Pomorskie
  Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, Łódź
 • SZWECJA: Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala Universitet
 • ŁOTWA: Gmina Dagda
 • BELGIA: Stowarzyszenie Bruxelles Europe ASBL
 • REPUBLIKA CZESKA: Hranicka Agencja Rozwoju
 • FRANCJA: Association des Agences de la Democratie Locale (ALDA)

Realizacja projektu DIGITAL rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 roku i potrwać ma do września 2021 roku. Projekt skupia się na zjawiskach związanych z rozwojem nowych technologii, w tym w szczególności mediów społecznościowych. Przemiany w komunikacji cyfrowej mają wpływ na zjawiska polityczne – z jednej strony oferują obywatelom możliwość zwracania się bezpośrednio do decydentów politycznych oraz stosowania środków, dzięki którym  demokracja staje się bardziej partycypacyjna, z drugiej zaś strony niosą ze sobą różne zagrożenia. Nowe technologie mogą negatywnie wpływać na prawidłowy przepływ informacji oraz umożliwiać nieodpowiednie wykorzystywanie danych. Jednym z celów projektu jest znalezienie odpowiedzi na to w jaki sposób instytucje publiczne w Europie mogą operować w obliczu cyfrowej transformacji oraz jak wspierać demokratyczne formy oddolnej mobilizacji obywatelskiej w erze cyfrowej. Założeniem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników o mechanizmach dezinformacji i propagandy oraz wsaprcie działań zaradczych, które są podstawową wartością dla przyszłości europejskiej demokracji.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Europa dla obywateli”,  Komponent 2. Działanie 2.2 Sieci miast.

Lider projektu: Federación de Municipios de Madrid

Termin realizacji: 9/09/2019 – 8/09/2021

16 partnerów projektu z 15 krajów

Strona internetowa:   https://www.facebook.com/digitaldemocracynetwork