Interreg 2021-2027

Interreg 2021-2027

Interreg to instrument promujący Europejską współpracę terytorialną (EWT) za pomocą wspólnych działań podejmowanych w ramach programów, projektów i sieci przez podmioty krajowe, regionalne i lokalne z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz przez podmioty z UE i przyległe kraje trzecie, kraje partnerskie, kraje i terytoria zamorskie (KTZ), inne terytoria oraz organizacje działające na rzecz integracji i współpracy regionalnej.

 

Program Interreg wspiera harmonijny rozwój gospodarczy, społeczny i terytorialny UE jako całości oraz krajów z nią sąsiadujących, co stanowi cel nadrzędny unijnej polityki spójności.

 

Interreg opiera się na czterech filarach:

 • współpraca transgraniczna,
 • współpraca transnarodowa,
 • współpraca międzyregionalna wspierana przez:
 • program Interreg Europa;
 • program Urbact;
 • program Interact;
 • program Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej,
 • współpraca regionów najbardziej oddalonych w celu ułatwienia rozwoju i integracji regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terenów zamorskich (KTZ) w ich sąsiedztwie.

 

Program Interreg jest finansowany z zasobów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w perspektywie 2021-2027 wynosi ponad 8 mld euro.

 

Zasady realizacji projektów w ramach Interreg:

 • Partnerstwo składające się z minimum 3 instytucji z 3 krajów;
 • Współpraca partnerów z różnych środowisk;
 • Wypracowywane działania w projekcie maja charakter miękki, jednakże istnieje możliwość; przeprowadzania działań pilotażowych, testujących jakieś rozwiązanie;
 • Finansowanie w projektach odbywa się na zasadzie refundacji – do 80%;
 • Rozliczanie projektów poprzez stawki i kwoty ryczałtowe – co stanowi spore uproszczenie w porównaniu do poprzednich edycji programów;
 • Komunikacja w projekcie i programie odbywa się w języku angielskim.

 

W latach 2021-2027 Polska uczestniczy w 14 programach Interreg, a Województwo Kujawsko-Pomorskie, ze względu na swoje położenie, w 3 (Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego).

 

Udział w projektach Interreg to okazja do rozbudowywania kontaktów na poziomie od lokalnego poprzez międzynarodowy, pozyskanie dostępu do wiedzy i doświadczeń na poziomie europejskim, które pomagają w rozwiązywaniu problemów/wyzwań, możliwość testowania wypracowanych rozwiązań na własnym gruncie, promocja swojego regionu/gminy/miasta oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.

 

Biuro Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełni rolę Regionalnego Punktu Kontaktowego Interreg: interreg@kujawsko-pomorskie.pl