Projekt EmpInno

Projekt EmpInno

Projekt EmpInno – Zwiększanie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach.

 

Partnerzy projektu EmpInno:

 • Instytucja otoczenia biznesu Rostock Business – Niemcy (partner wiodący)
 • Europejskie Biuro Południowej Danii
 • Agencja Planowania Regionalnego w Rydze – Łotwa
 • Fundacja Park Naukowy w Tartu – Estonia
 • Miasto Tartu – Estonia
 • Fundacja Uniwersytecka Aalto – Finlandia
 • Prizztech – Finlandia
 • Rada Regionalna Południowej Ostrobotni – Finlandia
 • Region Östergötland – Szwecja
 • Region Gävleborg – Szwecja
 • Instytucja Otoczenia Biznesu KiWi – Niemcy
 • Park Naukowo-Technologiczny w Kownie – Litwa
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Design to Innovate – Dania
 • Województwo Lubelskie
 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
 • Mikkeli Uniwersytet Nauk Stosowanych – Finlandia

Dodatkowo: 29 partnerów stowarzyszonych

 

Projekt EmpInno dąży do poprawy skuteczności wdrażania regionalnych strategii innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego, w tym realizacji założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji (RIS3). Działania uruchomione zostaną bezpośrednio w samorządach regionalnych, instytucjach otoczenia biznesu, agencjach innowacji i rozwoju, parkach naukowo-technologicznych i na uczelniach, gdzie wsparcie otrzymają specjaliści ds. RIS3, których zadaniem będzie mobilizowanie przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP w zakresie generowania innowacyjnych projektów (finansowanych później z funduszy strukturalnych) i rozwijania współpracy sieciowej. Władze regionalne, odpowiedzialne za sferę programowania, otrzymają niezbędną pomoc i informacje nt. potrzeby ulepszenia instrumentów polityki regionalnej oraz mechanizmów finansowania działań innowacyjnych. W ramach przedsięwzięcia Województwo Kujawsko-Pomorskie przeprowadzi m.in. cykl szkoleń dla przedsiębiorców oraz brokerów innowacji w zakresie wdrażania inteligentnych specjalizacji regionu, zorganizuje wizyty studyjne oraz spotkania matchmakingowe dla instytucji otoczenia biznesu, nawiązujące do specjalizacji: Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania oraz Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna,  opracuje z wykorzystaniem dobrych praktyk partnerów zagranicznych, system monitorowania inteligentnych specjalizacji (w tym metodologii doboru nowych wskaźników monitoringu) oraz zorganizuje spotkania informacyjne.   

 

Projekt EmpInno jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1: „Potencjał dla innowacji”, cel szczegółowy 1.2: „Inteligentna specjalizacja”: Zwiększenie szans na rozwój w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora innowacji w zakresie stosowania podejścia inteligentnej specjalizacji transnarodowego”, programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

 

Czas realizacji projektu: maj 2016 – kwiecień 2019.

 

Dokumenty: