Projekt Surface

Logo projektu Surface

Projekt Surface

W tzw. dobie antropocenu stajemy przed wieloma wyzwaniami związanymi z polepszeniem lub przynajmniej podtrzymaniem stanu środowiska naturalnego przy jednoczesnym utrzymaniu zadowalającego standardu życia. Zarówno rozwijający się przemysł, jak i zwykłe codzienne życie we wszystkich jego przejawach wpływają na stan wód, powietrza, gleb, a to z kolei determinuje jakość życia wszystkich żywych organizmów, nie wyłączając ludzi.

 

Usilne starania wielu zaangażowanych w ochronę planety świadomych mieszkańców regionu wspiera projekt Surface – Sojusz miast Europy Środkowej na rzecz ponownego użycia produktów, realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Jest on kontynuacją projektu CERREC, podczas którego organizowaliśmy zbiórki przedmiotów używanych na terenie całego województwa.

 

Obecnie chcemy, aby ponowne użycie oraz przygotowanie do ponownego użycia stały się elementem lokalnych strategii i planów zapobiegania powstawaniu odpadów. Dzięki połączeniu kompetencji władz regionalnych, lokalnych oraz bezpośrednich starań organizacji pozarządowych i mieszkańców pragniemy wdrożyć najbardziej realistyczny rodzaj usług uwzględniających ponowne wykorzystanie, np. punkty zbiórki, repair cafe, warsztaty napraw i upcyclingu, wypożyczalnie, a także platformy wymiany, fab laby, platformy internetowe.

 

W efekcie obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia wzbogaci się o punkt ponownego użycia – kawiarenkę naprawczą. Rozwiązanie to przetestowano w obu miastach w pierwszej fazie realizacji projektu. Know – how zdobyte w projekcie może być wykorzystane również w innych miejscowościach – wszędzie tam, gdzie jest wola utworzenia podobnego punktu ponownego użycia.

 

Partnerami projektu Surface są:

 • Waste Management Association Mid-Tyrol (Austria),
 • Reuse Centre (Słowenia),
 • Prowincja Rimini (Włochy),
 • Insieme Social Enterprise (Włochy),
 • ZAK Wastemanagement GmbH (Niemcy),
 • Bay Zoltan Nonprofit Ltd. for Applied Research (Węgry),
 • ACT Group (Chorwacja),
 • RREUSE – Reuse and Recycling European Union Social Enterprises (Belgia),
 • IURS – Institute for Sustainable Development of Settlements (Republika Czeska) 
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie

 

Dodatkowo w projekcie zaangażowani są partnerzy stowarzyszeni:

 • Miasto Graz, Departament Ochrony Środowiska (Austria),
 • Miasto Ljubljana (Słowenia),
 • Miasto Vicenza (Włochy),
 • Miasto Kempten (Niemcy),
 • Europejskie Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza (Polska),
 • Spółdzielnia socjalna Humana Nova,
 • Zagrzeb (Chorwacja),
 • Stowarzyszenie gmin w zlewni Stonavki (Republika Czeska),
 • Miasto Brno (Republika Czeska),
 • EMRHK Nonprofit Ltd. (Węgry).   

 

Szczegółowe informacje o projekcie:
www.interreg-central.eu/Content.Node/SURFACE.html
www.facebook.com/InterregSurface/

 

Information in English:
www.interreg-central.eu/Content.Node/SURFACE.html
www.facebook.com/InterregSurface/