Europejska Współpraca Terytorialna

Pod hasłem Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), kryje się pakiet programów międzynarodowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Programy te umożliwiają zdobycie dotacji na min.: studia wykonalności, analizy, opracowania eksperckie, wizyty studyjne, projekty pilotażowe oraz działania promocyjne i  informacyjne. Programy EWT, dostępne dla podmiotów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego to: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz INTERREG EUROPA.
W latach 2014-2020 zostanie uruchomiona kolejna już, piata edycja programów. Podstawowym warunkiem otrzymania środków jest zawiązanie międzynarodowego partnerstwa, które opracowuje projekt w oparciu o przyjętą tematykę. Obszarami współpracy instytucji publicznych i prywatnych mogą być m.in. nowoczesne technologie i badania, zrównoważony transport, ochrona środowiska czy dziedzictwo kulturowe. Cechą charakterystyczna dla projektów EWT jest generowanie tzw. „miękkich” rezultatów, czyli pozyskiwanie od bardziej doświadczonych partnerów niezbędnej wiedzy i metodologii działań i w konsekwencji przygotowanie do budowania pożądanej infrastruktury czy systemów.
Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczy w programach EWT od 2004 roku. Podstawowym założeniem realizacji projektów przez Region jest wsparcie planowania i realizacji polityki regionalnej, w tym strategii rozwoju Województwa oraz przenoszenie innowacyjnych, sprawdzonych rozwiązań na grunt programów operacyjnych.
 
European Territorial Co-operation (ETC) is a set of international programs co-financed by European Union that allows to get grants for feasibility studies, analysis, elaborations, study visits, pilot projects, promotional activities.  In Kujawsko-Pomorskie Region are implemented programs: Central Europe Programme, South Baltic Cross-border Cooperation Programme, Interregional Cooperation Programme – INTERREG IVC. In period 2014-2020 will be launched the fifth edition which will be focused on modern technologies and researches, sustainable transport, environmental protection and cultural heritage. ETC generates so-called “soft” effects – acquiring knowledge and methodology from more experienced partners to build proper schemes.
Kujawsko-Pomorskie Region participated in ETC programs since 2004.