Europejska Współpraca Terytorialna

● Propozycje projektowe w ramach EWT

 

Bulgarian Management Association (http://bgma.eu/en/bma.html) poszukuje partnerów do projektu FRISBY z zakresu finansowania MŚP w ramach Interreg Europa.

 

W skład partnerstwa wchodzą już instytucje z Portugalii, Rumunii, Grecji (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) oraz włoski region Laizo.

 

Osobą do kontaktu jest:

Plamen Mavrov

Bulgarian Management Association

Tel: +359 889 662571

E-mail: pm@bgma.eu

 


Miasto Bukareszt poszukuje partnera do projektu „Awareness and change behaviors regarding urban mobility” w ramach programu Interreg Europa.

Projekt ma na celu promowanie innowacyjnego i ekologicznego transportu takiego jak rowery, pojazdy elektryczne, chodzenie.

 

Dane do osoby koordynującej projekt:

Cristina Preda
Cooperation and Territorial Cohesion Projects Department
District 2 City Hall, Bucharest

cristina.preda@ps2.ro

 


Region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże poszukuje partnera do projektu „NATURE CONNEC-CITY” w ramach programu Interreg Europa.

 

Projekt ma na celu poprawę strategii miejskich poprzez rozwijanie planów działań związanych z terenami zielonymi w miastach oraz zmianę podejścia społeczeństwa w zakresie postaw ekologicznych.

 

Dane do osoby koordynującej projekt:

Patricia DI BIASE

Région Provence Alpes Côte d’Azur

Chargée de mission coopération européenne

National Contact Point South France Interreg Europe

Tel : +33 491 575 606

pdibiase@REGIONPACA.FR

 

 


Agencja turystyczna Regionu Auvergne Rhône-Alpes poszukuje partnerów do współpracy w ramach projektu Interreg Europa, którego głównym celem jest promocja innowacji w wirtualnej rzeczywistości, mającej zastosowanie w sektorze turystycznym.

W załączniku znajduje się szczegółowy opis wspomnianej propozycji projektowej.

 


Challenges and strategies for smaller cities in metropolitan areas

 

Rada Okręgu Akershus (Norwegia) poszukuje partnerów – obszarów metropolitalnych z otaczającymi je miastami, które współpracowałyby nad poprawą polityk dotyczących gospodarki niskoemisyjnej (cel szczegółowy 3.1 programu Interreg Europa).

Podstawowe informacje o programie Interreg Europa

Zasięg terytorialny: Unia Europejska, Norwegia, Szwajcaria

– Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego. Program wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród podmiotów regionalnych.
– W programie mogą uczestniczyć instytucje i władze publiczne wszystkich szczebli, podmioty prawa publicznego (np. uczelnie, instytuty, agencje rozwoju itp.), prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną (np. uczelnie prywatne, fundacje, izby itp.).
– Instytucje z Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii mogą współpracować nad wybraną dziedziną polityki (np. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego itp.). Rezultatem może być, przykładowo, opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków programu regionalnego (RPO) lub krajowego (np. PO WER, PO Polska Wschodnia itp.), wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania polityką lub programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków w RPO, zmiany w systemie naboru projektów do RPO, aktualizacja wybranego dokumentu), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do programu nowego celu, zmiany strategii lub planów, zmiany w otoczeniu prawnym itp.).
– Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.
– W ramach programu działają cztery tematyczne platformy learningowe – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną, na www.interrgeurope.eu .
– Dotychczas rozstrzygnięto dwa nabory wniosków. Międzynarodowy Komitet Monitorujący program Interreg Europa zatwierdził do dofinansowania 130 projektów. W wybranych przedsięwzięciach uczestniczy 53 polskich partnerów.  

Więcej informacji na:
www.interregeurope.eu
www.ewt.gov.pl

 


 
SMALL CITIES BIG IDEAS

Program URBACT III 

Głównym celem tego projektu SMALL CITIES BIG IDEAS jest wdrożenie planów działań zwiększających konkurencyjność MŚP oraz zwiększenie zatrudnienia w turystyce.

Kontakt:
Mr. Rafael Rovira
Region of Murcia Office
e-mail: rafa@inteligenzia.eu

 

 

Program dla Europy Środkowej

Celem Projektu jest zdobycie wiedzy i poznanie przykładów funkcjonowania w Europie Środkowej innowacyjnych zamówień publicznych (PPI) oraz ustanowienie sieci współpracy centrów kompetencji dla PPI. 

Okres realizacji: od 2016 r.

Budżet: brak danych

Kontakt:
Ms.Petra Cisarova: Petra.cisarova@dex-ic.com
Mrs. Tina Iglicar Kubalik: Tina.iglicar@czechdex.cz 

Informacja rozszerzona o projekcie 

 
 


 

EUROPEACE

Program dla Europy Środkowej

Projekt EUROPEACE dotyczy zagospodarowania terenów powojskowych dla zastosowania cywilnego, jak również przywrócenia im znaczenia historycznego. 

Okres realizacji: Brak danych 
Budżet: Brak danych 

Kontakt:     
Lydia Stöck Maike Bührer
lydia.stoeck@havelland-flaeming.de

tel.: +49 3328 33540
www.havelland-flaeming.de
 


Wise use of Wetlands

Program dla Europy Środkowej 

Projekt Wise use of Wetlands dotyczy zagospodarowania obszarów zalewowych. Projekt przyczyni się do tworzenia i odbudowy obszarów zalewowych poprzez zwiększenie kompetencji i wiedzy na ich temat – od planowania, tworzenia i przywracania, do monitorowania i zarządzania.

Okres realizacji: Brak danych 
Budżet: Brak danych 

Kontakt:
Lydia Stöck Maike Bührer
lydia.stoeck@havelland-flaeming.de

tel.: +49 3328 33540
www.havelland-flaeming.de
 
 

 

Senior Tourism
Ministerstwo Turystyki i Handlu Regionu Andaluzji poszukuje partnerów do projektu „Senior Tourism”, którego celem wsparcie ruchu turystycznego poza sezonem wśród osób starszych, co przyczyni się do zachowania oraz utworzenia miejsc pracy, poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw; promocji turystyki jako aktywnego i zdrowego spędzania czasu seniorów i osób niepełnosprawnych; wzmocnienie współpracy między podmiotami zajmującymi się kwestią turystyki.

Czas realizacji: brak danych 
Budżet: 220.000 euro

Kontakt:
Ascensión Turiel: ascension.turiel@juntadeandalucia.es 
Esperanza Álvarez: esperanza.alvarez.molina@juntadeandalucia.es
Tel.: +32 (0)2 234 61 63  
E-mail: comunicacion@junta-andalucia.org

 
 

 

European road of reformation
Kościół Protestancki w Niemczech poszukuje partnerów do projektu, który będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach nowej edycji Programu Europa Środkowa. Celem projektu jest wspólne zarządzanie i marketing szlaków turystycznych, skupiających dziedzictwo kulturowe reformacji protestanckiej. 

Czas realizacji: brak danych 
Budżet (orientacyjny): 1-3 mln euro

Kontakt:
Ulrike Truderung (Protestant Church in Germany (EKD))
Tel.: +32 (0)2 282 1050
Strona internetowa: www.ekd.eu

 
 

 
BTR Back To Roots

COSME Programme 2014

Celem projektu BTR jest promocja oraz zachęcanie osób starszych do prowadzenia zdrowego stylu życia, opierającego się na tradycji poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie turystyki zdrowotnej. 

Czas trwania: 15 miesięcy 
Budżet: 1,8 mln euro 

Kontakt:
e-mail: EASME-COSME-TOURISM-FLOWS-CALL-2014@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/easme/cosme_en.htm

 


 
MESABI – Making effective and sustainable use of abandoned historical buildings in public ownership
Program dla Europy Środkowej
Głównymi podmiotami projektu MESABI są instytucje publiczne, będące w posiadaniu miejsc wpisanych w zasoby dziedzictwa kulturowego – a w szczególności opuszczone budynki, które mają wartość historyczną. Głównym celem jest wsparcie w ich ochronie i zarządzaniu, jak również opracowanie strategii ich waloryzacji w najbardziej efektywny i zrównoważony sposób. 

Kontakt:
Lukas Hadrava
tel:    +420 221 997 141
e-mail: lhadrava@msp.justice.cz