Europejska Współpraca Terytorialna

● Projekty europejskie

Województwo Kujawsko-Pomorskie uczestniczy także w międzynarodowych projektach i  inicjatywach Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich. Poniżej przedstawiamy listę projektów w trakcie realizacji oraz oczekujących na dofinansowanie.  
 
 
 
Rethink – Regional transfer and integration of VET practices on sustainable development
Program: Uczenie się przez całe życie (Leonardo da Vinci)
Okres realizacji: 2013-2015

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju i transferu innowacyjnych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego, aby przybliżyć wiedzę i ułatwić pozyskiwanie środków z programów Unii Europejskiej. W ramach projektu odbędą się spotkania i szkolenia w regionach partnerskich.
Województwo Kujawsko-Pomorskie podzieli się wiedzą z zakresu realizacji projektu systemowego „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Więcej o projekcie tutaj


VP4BSR – Visit packages for the Baltic Sea Region

Program: Seed money project – Swedish Institute
Okres realizacji: 2014-2015

Projekt ma charakter przygotowawczy (Seed money), dążący do opracowania aplikacji projektowej w ramach programów EWT, w perspektywie finansowej 2014-2020. Głównym celem projektu jest rozwijanie tzw. „Visiting packages”, tj. narzędzi pozwalających na osiągnięcie optymalnych korzyści z misji gospodarczych przedstawicieli krajów azjatyckich. Rozprzestrzenienie tej metodologii oraz dostosowanie jej do specyficznej sytuacji różnych krajów w basenie Morza Bałtyckiego ma dać korzyści w zakresie współpracy gospodarczej z Azją zarówno dla poszczególnych krajów, jak i dla całego obszaru regionu Morza Bałtyckiego.

 
 
The aim of project Visit Packages for the Baltic Sea Region is to form a network of public bodies and business support actors around the Baltic Sea that are interested in developing methods for enhancing the business relations with Asia. We will explore the concept of  Visit Packages, which is a tool developed to pro-actively present a region and its companies to foreign delegations and stakeholders. During this project we will map areas of excellence in each participating region, in order to find common ground for joint promotion. We will also make an outline for a bigger project with the aim to develop the Visit Packages for a wider group of regions around the Baltic Sea.
Participants of the project are the following public and semi-public organisations: 
County Administrative Board of Östergötland, Sweden ( Lead Partner)
Estonian Chamber of Commerce and Industry, Estonia 
Vidzeme Planning Region, Latvia
Petrozavodsk City Administration, Russia
Business incubator of the Republic of Karelia, Russia
Marshal’s Office of Kujawsko-Pomorskie Voivodship, Poland
The project will run until June 2015. Five joint international meetings will be held within the project period, one in each country.
The project is financed by the Swedish Institute.