Konsulowie honorowi / Honorary consuls

Konsul Honorowy Królestwa Belgii w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Królestwa Belgii w Bydgoszczy
dr Stanisław Wroński
ul. Kurpińskiego 12/6a
85-096 Bydgoszcz
tel. +48 52 52 52 410
e-mail: konsulbelg@interia.eu
Asystentka Ewa Mikołajczak
tel.: +48 600 980 482

Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Bydgoszczy
Henryk Maciejewski
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
tel.: +48 52 321 12 04, tel. kom. +48 601 809 007
e-mail: krplibra@go2.pl

Konsul Honorowy Czarnogóry
Piotr Kitta
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. kom. +48 794 138 588
email: piotr.kitta@montenegro.org.pl

Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Bydgoszczy
Dariusz Zimny
ul. A. Mickiewicza 3/2
85-071 Bydgoszcz
tel. +48 52 331 74 25
e-mail: bydgoszcz@honorary.mzv.cz

Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Toruniu
Tadeusz Pająk
Droga Starotoruńska 5
87-100 Toruń
tel. kom. +48 609 229 900
e-mail: konsul@kf7.pl, 2asystent@kf7.pl

Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Toruniu
Jan Mrozowski
ul. Podmurna 60
87-100 Toruń
Tel.56 652 13 14
e-mail: mrozowski-jan@wp.pl

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Bydgoszczy
dr Jarosław Kuropatwiński
ul. Śniadeckich 49/1
85-011 Bydgoszcz
tel. + 48 52 506 53 32
e-mail: bydgoszcz@hk-diplo.de

Konsul Honorowy Republiki Peru w Toruniu
dr Stanisław Rakowicz
ul. Moniuszki 46/19
87-100 Toruń
tel./fax +48 56 658 57 56, tel. kom. +48 603 330 130
e-mail: rakowicz@konsulatperu.torun.pl

Konsul Honorowy Republiki Serbii w Bydgoszczy
dr n. med. Maria Lorentowicz-Zagalak
ul. Obrońców Bydgoszczy 1
85-054 Bydgoszcz
tel. + 48 797 403 850
email: konsulat@serbia.org.pl

Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Bydgoszczy
Wiesław Cezary Olszewski
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. + 48 52 567 00 42, tel. kom. + 48 602 403 499
e-mail: konsul@byd.pl

Konsul Honorowy Republiki Tunezji
Lotfi Mansour
ul. Warszawska 6/4
87-100 Toruń
tel. kom. +48 501 277 344
e-mail: konsulat.tunezji@wp.pl

Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy
Krzysztof Sikora
ul. Garbary 2, biuro С013
85-229 Bydgoszcz
tel. + 48 48 52 567 07 86
email: konsulathonorowy.ukrainy@byd.pl

Konsul Honorowy Węgier w Bydgoszczy
Marek Andrzej Pietrzak
ul. Wrocławska 3
85-211 Bydgoszcz, Hotel Park
e-mail: konsul@marek-pietrzak.pl
Asystent Adam Sokołowski
tel. kom. +48 504 01 26 88