Europejska Współpraca Terytorialna

Logo programu COMBINE

Projekt COMBINE

Projekt COMBINE – (Wzmocnienie roli transportu kombinowanego na obszarze Morza Bałtyckiego) ma na celu zwiększenie udziału transportu, aby ten był bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska.

 

Partnerzy projektu:

 • Port w Hamburgu (Marketing) (Port of Hamburg Marketing)
 • Niemieckie Centrum Promocji Transportu Intermodalnego (German promotion center for intermodal transport)
 • Duński Urząd Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa (Danish Transport, Construction and Housing Authority)
 • Duńska Dyrekcja Dróg (Danish Road Directorate)
 • JSC „Koleje Litewskie” (JSC „Lithuanian Railways”)
 • Łotewskie Stowarzyszenie Logistyczne (Latvian Logistics Association)
 • Uniwersytet Gdański
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Miasto Bydgoszcz
 • Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska dla Pirkanmaa (Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Pirkanmaa)
 • Region Örebro (Region Örebro county)
 • CLOSER/Lindholmen Science Park AB
 • Międzynarodowy Instytut Ekonomii w Hamburgu (Hamburg Institute of International Economics)
 • Międzynarodowa Unia Transportu Drogowo-Kolejowego (International Union for Road-Rail transport)

 

Realizacja projektu COMBINE (Interreg BSR) rozpoczęła 1 stycznia br. i potrwa przez najbliższe 30 miesięcy. Projekt koncentruje się przede wszystkim na rozwoju usług transportu kombinowanego, ulepszeniu środków służących usuwaniu barier i wyzwań związanych z ich szerszym wykorzystaniem w regionie Morza Bałtyckiego, a także wprowadzeniu innowacyjnych technologii transportowych i rozwiązań logistycznych tzw. ostatniej mili dla terminali multimodalnych. Realizacja przedsięwzięcia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest rozszerzeniem dotychczasowej – międzynarodowej współpracy w ramach projektu EMMA, w której opracowane zostało Studium lokalizacyjne dla platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, a dzięki kolejnym środkom z projektu COMBINE, możliwe będzie przygotowanie kolejnych opracowań w tym zakresie, tj. przede wszystkim koncepcji tzw. ostatniej mili, a także jej włączenia w system krajowej i międzynarodowej dystrybucji towarów.

 

Całkowita wartość projektu – 3 498 348 euro.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 145 550 euro, poziom dofinansowania 85%.

Termin realizacji – 30 miesięcy od 01.01.2019-30.06.2021.

Lider projektu: Port Hamburg Marketing.

14 partnerów projektu z 8 krajów – Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Belgii i Polski, a także 14 partnerów stowarzyszonych z 8 krajów.

 

 

 

Logo Interreg Baltic Sea Region, European Regional Development Fund