Projekt EMMA Extension

Logo EMMMA Extension

EMMA Extension

EMMA Extension  (Zwiększenie i rozbudowa mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych) jest kontynuacją projektu EMMA  współfinansowanego w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Partnerzy:

  • Port w Hamburgu (Marketing) – Port of Hamburg Marketing
  • Instytut Ekonomii i Logistyki Żeglugi (Institute of Shipping Economics and Logistics)
  • Avatar Logistics (Szwecja)
  • Rada Regionalna Północnej Karelii (Regional Council of North Karelia)
  • Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  • Litewski Urząd ds. Śródlądowych Dróg Wodnych (Lithuanian Inland Waterways Authority)

Realizacja projektu EMMA zakończyła się formalnie wraz z końcem lutego br., natomiast jeszcze w czasie trwania projektu podjęte zostały starania o jego kontynuację w formie projektu wdrażającego wypracowane w projekcie głównym rozwiązania. Do udziału w projekcie „zaproszeni” zostali w partnerzy z wszystkich krajów biorących dotąd udział w projekcie. Spośród polskich partnerów (dotychczas było ich 4) do dalszej współpracy zaproszony został Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (reprezentujący administrację rządową) oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt kontynuowany będzie przez blisko dwa lata (2019-2021), a nasze działania obejmą m.in. organizację i promocję dwóch pilotażowych – komercyjnych rejsów na MDW E40 i E70. Zaangażowanie spedytorów, operatorów portów morskich i śródlądowych, armatorów i przedsiębiorstw będzie testowane pod kątem możliwości transportu różnych rodzajów towarów na różnorodnych odcinkach śródlądowych dróg wodnych. Na wybranych odcinkach E40 i E70 zorganizowane zostaną co najmniej dwa publiczno-komercyjne rejsy. Towarzysząca rejsom kampania informacyjna skierowana zostanie do ogółu społeczeństwa i firm co podkreśli ekonomiczne korzyści płynące z żeglugi śródlądowej. Ponadto będziemy uczestniczyć i wspierać pozostałe działania projektowe w tym m.in.: digitalizację i wzmocnienie usług informacji rzecznej i ruchu statków, a także wspieranie nowych koncepcji logistycznych i działań pilotażowych poprzez lepszą integrację żeglugi śródlądowej i wdrożenie nowych usług.

Interreg Voices_EMMA

Kadr z filmu Interreg voices: Laura Normio from Tampere in Finland about #EMMA (youtube)

Całkowita wartość projektu – 999 925 euro.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 113 900 euro, poziom dofinansowania 85%.

Termin realizacji – 18 miesięcy od 01.08.2019-31.01.2021.

Lider projektu – Port Hamburg Marketing.

7 partnerów z 5 krajów – Finlandii, Szwecji, Niemiec, Litwy I Polski, a także 14 partnerów stowarzyszonych z 6 krajów.

Logo Interreg