Projekt TeBiCE

Logotyp - Projekt TeBiCE

Od kwietnia 2023 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje nowy projekt w ramach programu Interreg Europa Środkowa pt. Biorafinerie terytorialne dla gospodarki cyrkularnej (akronim TeBiCE). Głównym zadaniem projektu, w którym uczestniczy ośmiu partnerów z Włoch, Słowenii, Niemiec, Polski, Słowacji i Austrii, jest zwiększenie zdolności sektora publicznego i prywatnego we wdrażaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej, zapewniającej bardziej efektywny rynek dla produktów ubocznych i odpadów z sektorów produkcji podstawowej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

TeBiCE zamierza eliminować przeszkody w procesie dynamicznego rozwoju biogospodarki. Obecnie głównymi barierami są niski poziom gotowości technologicznej, brak ujednoliconych regulacji na poziomie międzynarodowym oraz słaba świadomość konsumentów.

Projekt podzielony jest na trzy pakiety robocze.

W ramach pakietu pierwszego planuje się stworzenie szerszego rynku produktów ubocznych i odpadów z sektorów produkcji pierwotnej i przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez wspieranie narzędzi decyzyjnych, zwiększających dopasowanie oferty do przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych rozwiązań technologicznych.

Drugi pakiet polegać będzie na działaniach pilotażowych, w celu zdefiniowania ograniczeń i potencjałów dla łańcuchów produkcyjnych. Na podstawie tych działań zostaną opracowane m.in. raport gotowości małych i średnich przedsiębiorstw do wdrożenia gospodarki cyrkularnej, studium wykonalności dotyczące przyjęcia nowoczesnych technologii czy raport dotyczący wąskich gardeł i napotkanych ograniczeń logistycznych.

Ostatni pakiet roboczy skoncentruje się na usunięciu barier instytucjonalnych i promowaniu bardziej zharmonizowanych ram regulacyjnych w Europie Środkowej, w celu skonsolidowania rynku produktów ubocznych i odpadów z Europy Środkowej.

Wybrane rezultaty w ramach tego pakietu obejmą:

Strategię wspólnych technologii i wspólnego rynku;
Wspólne normy dla produktów ubocznych i systemów EoW (utrata statusu odpadu) dla łańcucha mleczarskiego, owocowego i warzywnego;
Analizę oddziaływania na regulacje prawne;
Wspólną strategię usuwania barier na rynku produktów ubocznych i odpadów z produkcji podstawowej i sektorów rolno-spożywczych.

Województwo Kujawsko – Pomorskie wraz z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim będzie pracować przy sporządzaniu analiz pierwszego pakietu roboczego i przy realizacji pilotażu. Poza tym nasze województwo jest odpowiedzialne za koordynację działań komunikacyjnych i promocyjnych.

Liderem projektu jest włoska agencja – Veneto Agricoltura Italia. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 80%, natomiast projekt potrwa 36 miesięcy.  Budżet całkowity naszego województwa wyniesie 204 700 euro.

Interreg Europa Środkowa 2021-2027 obejmuje swoim zasięgiem dziewięć państw europejskich tj. Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Austrię, Słowację, Chorwację oraz części Włoch i Niemiec.  Służy on współpracy regionie na rzecz innowacji, ochrony środowiska oraz poprawy połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych.

Obrazek dekoracyjny

TeBiCE – wideokonferencja inaugurująca projekt

Jak skutecznie zagospodarować produkty uboczne i odpady pochodzące z produkcji pierwotnej i przetwórstwa rolno-spożywczego? To temat międzynarodowego projektu pn. TeBiCE (Biorafinerie terytorialne dla gospodarki cyrkularnej), w którym uczestniczy Województwo Kujawsko-Pomorskie. Pod koniec czerwca odbyło się oficjalne spotkanie i prezentacja partnerów konsorcjum projektowego z 6 krajów Europy Środkowej (w trybie zdalnym).
Czytaj dalej