Insygnia

Symbole Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią własność Województwa i podlegają ochronie prawnej. Zostały wprowadzone Uchwałą Nr 444/2000 Sejmiku Województwa z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.