Insygnia

Flaga Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Flaga Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Opis flagi Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Flaga ma postać płata składającego się z trzech poziomych, równoległych  pasów (od góry):  czerwonego, białego i czarnego, o zróżnicowanej szerokości wyrażającej się stosunkiem  1,25/5 : 2,5/5 : 1,25/5. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8. Flagę opracował  Lech Tadeusz Karczewski na podstawie propozycji  kwerendy Jana Kazimierza Wroniszewskiego w maju 2000 roku.

 

 

 

Konstrukcja flagi Województwa Kujawsko-Pomorskiego nawiązuje do klasycznej idei tego weksylium, stanowiącego pierwotnie symboliczne przedstawienie herbu w najbardziej uproszczonej postaci, ograniczonej tylko do odpowiedniego układu barw herbowych (weksylia to ogólne pojęcie znaków wykonanych z tkaniny, przytwierdzonych do drzewca lub podnoszonych na linie: flag, chorągwi, sztandarów, bannerów). Tego typu znaki (flagi) używane były od  średniowiecza   do  oznaczania   statków   morskich, a więc mogły być czytelne głównie poprzez barwy i ich układ. Związek między flagą  a herbem jest bardzo ścisły. Doskonale widać go na przykładzie polskiej flagi narodowej,  gdzie pas górny główny, biały, symbolizuje godło herbu (orła), a pas dolny, czerwony, barwę pola tarczy herbowej. Tak jak w przypadku pola tarczy, płat flagi jest zróżnicowany hierarchicznie. Część przydrzewcowa (odpowiadająca  prawej stronie  heraldycznej, określanej z perspektywy trzymającego  tarczę) ma pierwszeństwo przed częścią swobodną, a górna część płata  przed dolną.

 

Flaga Województwa Kujawsko-Pomorskiego nawiązuje do jego herbu, który w srebrnym (czyli białym) polu przedstawia półuorła czerwonego i półulwa czarnego pod wspólną koroną. Najważniejsze barwy tego herbu to czerwień, czerń i biel. Taki tez powinien być co do zasady ich hierarchiczny układ: od górnej części płata najpierw czerwień i czerń jako barwy godła herbu, później biel jako barwa pola tarczy. Przy podziale płata na pasy w dolnej jego części znalazłby się jednak pas biały, plastycznie „najlżejszy”. W tej sytuacji uznano, ze obok względów czysto formalnych uwzględnić należy też wyraz plastyczny znaku. Stąd pas czarny („najcięższy” plastycznie) umieszczono w dolnej części płata flagi. Rozwiązania takie były i są nadal stosowane.

 

Obok względów czysto formalnych uwzględnić należy też wyraz plastyczny znaku. Proporcje szerokości pasów wynikają głównie z chęci nadania fladze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zindywidualizowanego charakteru odróżniającego go od znaków używanych współcześnie lub historycznych (identyczne barwy, choć w odmiennym układzie trzech pasów jednakowej szerokości, posiadała historyczna flaga Cesarstwa Niemieckiego).