Fundusz Filmowy Kujawy Pomorze

Regulamin Funduszu Filmowego Kujawy Pomorze

  1. Fundusz Filmowy KUJAWY POMORZE jest inicjatywą Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego mającą na celu rozwój twórczości oraz wspieranie branży filmowej, co przyczyni się do gospodarczej promocji regionu oraz budowania korzystnego wizerunku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu filmowego.
  2. Celem Funduszu Filmowego KUJAWY POMORZE zwanego dalej “Funduszem”, jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z województwem kujawsko-pomorskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji.
  3. Fundusz utworzony jest przy departamencie odpowiedzialnym za promocję w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Departament odpowiedzialny za promocję zarządza Funduszem, odpowiada za realizację celów i zabezpiecza środki budżetowe na jego funkcjonowanie.
  4. Środki Funduszu pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środków europejskich (w ramach realizowanych przez Województwo projektów własnych) i są rozdzielane w otwartych naborach na produkcje filmowe.
  5. Projekty/oferty w naborze mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowych. Warunki naboru będą dostępne na stronie film.kujawsko-pomorskie.pl oraz www.kujawsko-pomorskie.pl.
  6. Wnioski składane w ramach naborów ogłaszanych przez Fundusz mogą dotyczyć realizacji filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego.
  7. Organizatorem naborów będzie departament odpowiedzialny za promocję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy placu Teatralnym 2,
    87-100 Toruń.
  8. Skład Komisji Funduszu Filmowego KUJAWY POMORZE będzie wskazany przy kolejnych naborach na produkcje filmowe.