Projekt REliHE

Logotyp projektu REliHE

REliHE – Dziedzictwo religijne na obszarach wiejskich (Interreg Europa 2021-2027)

 

Dziedzictwo religijne stanowi centralny element krajobrazu kulturowego Europy. Pomimo swojej wartości historycznej coraz większa liczba obiektów sakralnych traci swoje pierwotne przeznaczenie z powodu sekularyzacji i zmian demograficznych. Wiele obiektów sakralnych jest niewykorzystywanych, pustych lub nawet wyburzanych. Ta trudna sytuacja jest szczególnie krytyczna na obszarach wiejskich, gdzie należy stawić czoła licznym wyzwaniom. Często potencjał dziedzictwa religijnego jako siły napędowej rozwoju jest pomijany w projektowaniu przyszłych strategii ze względu na złożoność zarządzania nim, kwestie własności i brak zrównoważonych pomysłów na jego użytkowanie wykraczające poza zwykłą konserwację. Rozwiązanie tej kwestii wymaga spójnego podejścia do ochrony i wykorzystania zarówno wartości materialnych, jak i niematerialnych.

Głównym celem projektu REliHE – Religious Heritage in Rural Areas, prowadzonego w ramach Programu Interreg Europa jest promowanie idei dziedzictwa religijnego jako zrównoważonego zasobu dla rozwoju obszarów wiejskich.

 

W ramach projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie zamierza…

 

Działania projektu będą koncentrowały się na:

 • diagnozie dziedzictwa religijnego i jego sytuacji na obszarach wiejskich w regionach biorących udział w projekcie,
 • wspieraniu turystyki kulturowej, związanej z dziedzictwem religijnym,
 • promowaniu lokalnej historii i tradycji poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
 • wzmacnianiu współpracy między lokalnymi społecznościami, instytucjami religijnymi oraz władzami regionalnymi,
 • wymianie modeli i sposobów zarządzania dziedzictwem religijnym oraz jego konserwacji i ochrony,
 • wymianie dobrych praktyk w zakresie włączania dziedzictwa religijnego w rozwój gospodarczy regionu

 

Partnerzy Projektu:

 1. Politechnika Turyńska (Włochy) – Lider projektu,
 2. Agencja Rozwoju Regionalnego Czech Południowych. RERA (Czechy)
 3. Województwo Kujawsko-Pomorskie,
 4. Prowincja Overijssel (Holandia),
 5. Prowincja Zaragoza (Hiszpania),
 6. Region Zemgale (Łotwa)
 7. Górny Palatynat (Niemcy)

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2024 r.  – 31 marca 2028 r.

Budżet całkowity dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 189 300,00 €

 

Szczegółowe informacje na stronach projektu:

https://www.interregeurope.eu/relihe

https://www.facebook.com/p/Relihe-Interreg-Europe-61558106695777/