Projekt Cult-CreaTE

Logo projektu Cult-CreaTE

Projekt Cult-CreaTE – Udział przemysłów kultury i kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej w Europie

Partnerzy projektu Cult-CreaTE:

  • Stowarzyszenie Turystyczne Vidzeme – Łotwa
  • Region Veneto – Włochy
  • Rada Miasta Cork – Irlandia
  • Izba Przemysłowo-Handlowa Pecz-Baranya – Węgry
  • Komisja Turystyki w Nikozji – Cypr
  • Rada Miasta Dundee – Wielka Brytania
  • Województwo Kujawsko-Pomorskie – Polska
  • Gmina Naoussa – Grecja
  • Europejska Sieć Turystyki Kulturalnej (ECTN) – Belgia

Projekt  Cult-CreaTE – Służy poprawie wdrażania polityki i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów na rzecz inwestycji i wzrostu zatrudnienia oraz programów europejskiej współpracy terytorialnej, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa na wszystkich etapach ich cyklu funkcjonowania w celu rozwoju i osiągnięcia wzrostu oraz angażowania się w innowacje. Cel podstawowy to upowszechnienie turystyki kreatywnej i kulturalnej, uznawanej za nową generację branży turystycznej, która angażuje samych turystów i mieszkańców do aktywnego współtworzenia produktów turystycznych. Turystyka kreatywna oferuje odwiedzającym możliwość rozwijania ich kreatywnego potencjału poprzez aktywne uczestnictwo w kursach, doświadczeniach kulturalnych i edukacyjnych, które są charakterystyczne dla danych miast, regionów i  obiektów, będących celem podróży.

Proponowany projekt Cult-CreaTE ma na celu przeniesienie przemysłu związanego z kulturą i twórczością w rozwój nowych produktów i usług na rzecz wzrostu zatrudnienia, dzięki innowacjom, zmianie polityki i rozszerzeniu oferty turystycznej. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest współpraca międzyregionalna, biorąc pod uwagę, że różne regiony i miejsca docelowe znajdują się na różnym poziomie rozwoju. Dlatego do wymiany doświadczeń i praktyk niezbędne jest stałe partnerstwo o szerokim zasięgu geograficznym. Dostarczanie planów działania w regionach partnerskich i monitorowanie ich realizacji, posłuży poprawie konkretnych instrumentów polityki regionalnej. Wymiana doświadczeń oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju branży turystycznej pomiędzy uczestnikami projektu, pozwoli w pełni wykorzystać potencjał obszarów atrakcyjnych dla podróżujących.

 

Czas realizacji projektu: czerwiec 2018 – grudzień 2022

                                            .
Zaplanowana kwota dofinansowania / Budżet województwa kujawsko-pomorskiego: 1 798 270 EUR

 

https://www.interregeurope.eu/%20cult-create/