Regiony partnerskie

Współpraca zagraniczna Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest częścią polityki zagranicznej Państwa Polskiego, zgodną z jej kierunkiem i założeniami. Wszystkie działania wynikają z przyjętych w 2000 roku ‘Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, które odwołują się m. in. do określonych przez parlament i rząd polski zadań i kierunków polskiej polityki zagranicznej, europejskich standardów samorządu terytorialnego wyrażonych w ratyfikowanych przez Polskę dokumentach Rady Europy, Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego i Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy Transgranicznej między wspólnotami i władzami Terytorialnymi (konwencja Madrycka), a także do treści porozumień międzynarodowych podpisanych przez stronę polską dotyczących obszarów zainteresowań Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dokument ten określa kierunki polityki zagranicznej Województwa, dywersyfikując je na: Regiony Europy Zachodniej, Regiony Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz pozostałe obszary, a także przewiduje udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego w instytucjach i stowarzyszeniach międzynarodowych uwzględniając w szczególności proces integracji z Unią Europejską.

  • Rejestr Zawartych Międzynarodowych Porozumień Międzyregionalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Lp. Data podpisania Region partnerski Uchwała Sejmiku Województwa
1. 13.10.1999 r. Region Veneto – Włochy Wg Uchwały Sejmiku Nr 213/99
2. 15.11.1999 r. Region Marche – Włochy Wg Uchwały Sejmiku Nr 215/99
3. 16.02.2000 r. Rejon Kiejdański – Litwa Wg Uchwały Sejmiku Nr 212/99
4. 23.10.2000 r. Hrabstwo Jögeva- Estonia Wg Uchwały Sejmiku Nr 420/00
5. 25.03.2002 r. Region Południowe Pireneje – Francja Wg Uchwały Sejmiku Nr 776/02
6. 24.09.2004 r. Obwód Chmielnicki – Ukraina Wg Uchwały Sejmiku Nr VII/59/03
7. 01.05.2004 r. Obwód Żytomierski – Ukraina Wg Uchwały Sejmiku Nr III/33/02
8. 27.04.2005 r. Land Styrii – Austria Wg Uchwały Sejmiku Nr XXX/378/05
9. 29.03.2007 r. Obwód Zachodniokazachstański – Kazachstan Wg Uchwały Sejmiku Nr VI/78/07
10. 18.06.2008 r. Region Navarra – Hiszpania Wg Uchwały Sejmiku Nr VII/100/07
11. 10.11.2010 r. Województwo Trnavskie – Słowacja Wg Uchwały Sejmiku Nr XXXII/738/09
12. 07.06.2011 r. Prowincja Hubei – Chiny Wg Uchwały Sejmiku Nr XLVI/1215/10
13. 18.05.2018 r. Żupania Medzimurska – Chorwacja Wg Uchwały Sejmiku Nr XLIII/730/18
14. 28.08.2023 r. Region Fife (Szkocja) – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Wg Uchwały Sejmiku Nr LIX/791/23
  • Rejestr Podpisanych Listów Intencyjnych
 
Lp. Data podpisania Strona listu intencyjnego Uwagi
1. 29.09.1999 r. Östergötland, Sörmland, Värmland – Szwecja
2. 17.09.2000 r. Region Kozani – Grecja
3. 12.11.2014 r. Imeretia – Gruzja
4. 16.04.2019 r. Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie (Nusa Tenggara Barat) – Indonezja
  • Zakres współpracy
  1. Wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska;
  2. Promocja rozwoju stosunków instytucjonalnych w dziedzinie kultury w celu popierania wymiany doświadczeń i wiedzy obydwu społeczności;
  3. Popieranie rozwoju kontaktów pomiędzy szkołami, uniwersytetami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi za ich zgodą;
  4. Wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie turystyki i sportu;
  5. Wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie rolnictwa i produkcji rolno-spożywczej;
  6. Wymiana informacji i doświadczeń w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania kontaktów pomiędzy wskazanymi przez strony współpracujące przedstawicielami i organizacjami przedsiębiorstw;
  7. Promowanie rozwoju stosunków pomiędzy instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.