Projekt Emma

Projekt EMMA

Projekt EMMA (Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych) jest współfinansowany w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

 

 

Partnerzy projektu EMMA:

 • Port w Hamburgu (Marketing) – Port of Hamburg Marketing
 • Forum Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Forum)
 • Federacja Niemieckich Portów Śródlądowych (Federation of German Inland Ports)
 • Izba Handlowo-Przemysłowa Wschodniej Brandenburgii (Chamber of Commerce and Industry Eastbrandenburg)
 • Instytut Ekonomii i Logistyki Żeglugi (Institute of Shipping Economics and Logistics)
 • Avatar Logistics (Szwecja)
 • Królewski Instytut ICT (Victoria Swedish ICT)
 • Ministerstwo Transportu Szwecji (Swedish Transport Administration)
 • Forum Morskie (Maritime Forum)
 • Szwedzka Administracja Morska (Swedish Maritime Administration)
 • Fińskie Stowarzyszenie Dróg Wodnych (Finish Waterway Association)
 • Rada Regionalna Północnej Karelii (Regional Council of North Karelia)
 • LADEC Agencja Rozwoju Regionalnego Lahti (Lahti Region Development LADEC Ltd.)
 • Centrum Badań Żeglugi w Kłajpedzie (NPPE Klaipeda Shipping Research Center)
 • Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie (Klaipeda Science and Technology Park)
 • Litewski Urząd ds. Śródlądowych Dróg Wodnych (Lithuanian Inland Waterways Authority)
 • Krajowy Urząd ds. Portów Morskich w Kłajpedzie (Klaipeda State Seaport Authority)
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie
 • Miasto Bydgoszcz
 • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

Zadaniem projektu EMMA  jest zwiększenie świadomości o korzyściach jakie niesie za sobą transport morki i śródlądowy. Celem projektu jest udowodnić konkurencyjną pozycję transportu wodnego, ze względu na redukcję kosztów przewozu towarów, zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz wykorzystaniu nowych jednostek pływających, dostosowanych do warunków żeglugowych dolnej Wisły.

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu, wspólnie z Miastem Bydgoszcz, opracują studium wykonalności portu (platformy) multimodalnego na Wiśle, zlokalizowanego pomiędzy Bydgoszczą a Solcem Kujawskim. Ponadto planowana jest  organizacja pilotażowego transportu kontenerów Międzynarodową Drogą Wodną E40, z portów morskich w głąb kraju, które w przyszłości mogłyby być przeładowywane w naszym regionie. Projekt przyczyni się do określenia ram organizacyjnych i zasad funkcjonowania w Bydgoszczy, naukowo-badawczo-edukacyjnej instytucji (Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych).  W dalszej kolejności działania projektu skupią się na promocji i edukacji nt. wykorzystania gospodarczego potencjału rzek.

 

Planowany czas realizacji projektu: marzec 2016 – luty 2019.