Nieprzypisane

Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II

Realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych przez samorząd województwa działań z zakresu promocji gospodarczej (projekt pod nazwą: Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu o wartości 11 360 000,00 zł). Realizacja przedsięwzięć sprzyjać będzie spotkaniom potencjalnych partnerów biznesowych oraz będzie stanowić znakomitą okazję do promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu. Działania w ramach projektu umożliwią skuteczniejsze dotarcie z informacją o ofercie inwestycyjnej regionu do potencjalnych inwestorów w kraju i za granicą. W organizowanych wydarzeniach planowane jest m.in.: promowanie zdrowej żywności, promocja gospodarcza regionu czy promocja terenów inwestycyjnych.

W ramach projektu realizowane są:

  1. Promocja gospodarcza regionu w liniach lotniczych – kampania ma na celu promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych. Podejmowane działania stanowią kontynuację dotychczasowych działań związanych z promocją gospodarczą regionu Kujaw i Pomorza. Nośniki promocyjne, które są wykorzystywane podczas trwania kampanii to np.: reklama na kartach pokładowych, retargeting, mailing, reklama na kadłubach samolotów, reklama na stronie internetowej przewoźnika, reklama zewnętrzna, social media oraz spotkania gospodarcze.
  2. Promocja gospodarcza regionu w produkcjach filmowych i podczas wydarzeń filmowych – w ramach przedmiotowego działania planowane jest współfinansowanie produkcji filmowych, których akcja będzie się rozgrywać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja ww. produkcji filmowych zostanie wykonana przy współpracy z działającymi w regionie jednostkami związanymi z branżą filmową. Działania realizowane w ramach tego zadania obejmują także promocję podczas wydarzeń filmowych. Branża filmowa do tej pory nie była uwzględniana w promocji gospodarczej, gdyż jej potencjał nie był w pełni wykorzystywany. W ostatnich latach nasz region coraz częściej jest uwzględniany w produkcjach filmowych, zatem zasadnym jest wykorzystywanie naszego potencjału gospodarczego, w tym również krajobrazowego w kolejnych produkcjach w branży filmowej by przyciągać do naszego województwa kolejnych inwestorów i jeszcze bardziej rozwijać region.
  3. Działania promocyjne, targowe oraz około targowe w kraju i za granicą – Departament Promocji w ramach tej kategorii realizuje działania m.in.: targi gęsinowe, Grüne Woche, Expo 2020 w Dubaju, Dyplomatyczne Otwarcie Roku.
  1. Targi gęsinowe to wydarzenie adresowane do międzynarodowej branży przetwórców mięsa i pierza (zlecenie organizacji i promocji przedsięwzięcia). Przedsięwzięcie to ma umożliwić współpracę przedsiębiorcom z naszego regionu z przedsiębiorcami zagranicznymi. Działania będą realizowane od 2021 r. do 2023 r.
  2. Grüne Woche – to największe światowe tragi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa. W ramach realizowanego projektu chcemy promować nasz region oraz nasze produkty regionalne do 2023 r. Celem uczestnictwa w międzynarodowych targach jest ukazanie potencjału gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego, promowanie postaw proeksportowych przedsiębiorstw zapewniających kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia bądź rozwijania działalności na rynkach międzynarodowych, poznanie perspektywicznych rynków zagranicznych, jak również nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi w ramach realizowanego projektu. W ramach projektu do tej pory z uwagi na panującą pandemię targi się nie odbyły. W roku 2022 zostały odwołane w ostatniej chwili przez wprowadzone restrykcje, natomiast planowana jest edycja przyszłoroczna.
  3. Expo 2020 w Dubaju – udział przedstawicieli naszego regionu podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju. Celem obecności przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego na EXPO w Dubaju było wzmocnienie wizerunku regionu na arenie międzynarodowej, jak również promocja gospodarcza. W ramach Wystawy Światowej była wielowymiarowa prezentacja technologii i firm reprezentujących branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu, co przekłada się na realny wzrost transakcji biznesowych. Udział przedstawicieli naszego regionu w EXPO 2020 w Dubaju był doskonałą możliwością dla polskich przedsiębiorców, zmagających się z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Wystawa Światowa Expo 2020 rozpoczęła się w październiku 2021. Tydzień Kujawsko-Pomorskie obył się 3-9 lutego 2022.
  4. Dyplomatyczne Otwarcie Roku – Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest dorocznym spotkaniem i okazją do przedstawienia planów nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd. W spotkaniu bierze udział około 250 osób, to przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej, przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych. W ramach projektu przewidywany jest udział w DOR w roku 2021, 2022 oraz 2023.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego podmiotów z sektora MŚP. Cel zostanie osiągnięty poprzez działania promocyjne i przedsięwzięcia z udziałem potencjalnych partnerów. Ww. zadania wpłyną na rozwój przedsiębiorczości. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki tak, aby efektywnie konkurowała na rynkach międzynarodowych.

Pierwotna wartość projektu: 21 700 000,00 zł

Pierwotna wartość dofinansowania EFRR: 18 445 000,00 zł

Pierwotna wartość dofinansowania: EFRR i Budżet Państwa: 20 615 000,00 zł

Obecna wartość projektu: 35 677 200,00 zł

Obecna wartość dofinansowania EFRR: 30 325 620,00 zł

Obecna wartość dofinansowania EFRR i Budżet Państwa: 33 893 340,00 zł

logotypy UE