Nieprzypisane

Logo projektu CARES

CARES (Interreg Europa)

Wzrost odsetka seniorów w społeczeństwach Europy nabiera coraz większego tempa. Tym samym dynamicznie wzrasta liczba osób starszych wymagających stałej opieki i szybszego dostępu do diagnostyki medycznej. Problem ten dotyczy zwłaszcza osób samotnych, niesamodzielnych i zamieszkujących tereny peryferyjne. Bez wątpienia proces starzenia się społeczeństwa europejskiego stanowi na najbliższe dziesięciolecia poważne wyzwanie i wymaga podejmowania odważnych decyzji jak i sięgania po nowe rozwiązania z zakresu usług medycznych i opiekuńczych.
Czytaj dalej
logotypy UE

Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II

Realizowany projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych przez samorząd województwa działań z zakresu promocji gospodarczej (projekt pod nazwą: Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu o wartości 11 360 000,00 zł). Realizacja przedsięwzięć sprzyjać będzie spotkaniom potencjalnych partnerów biznesowych oraz będzie stanowić znakomitą okazję do promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu. Działania w ramach projektu umożliwią skuteczniejsze dotarcie z informacją o ofercie inwestycyjnej regionu do potencjalnych inwestorów w kraju i za granicą. W organizowanych wydarzeniach planowane jest m.in.: promowanie zdrowej żywności, promocja gospodarcza regionu czy promocja terenów inwestycyjnych.
Czytaj dalej

Kolęda dla nieobecnych

Polska jesień to czas zadumy. Wspominamy naszych bliskich zmarłych, odzyskanie niepodległości, powstania narodowe, niedaleko też jest do rocznicy stanu wojennego. W nawiązaniu do tych wydarzeń zrealizowano teledysk do utworu Zbigniewa Preisnera „Kolęda dla nieobecnych”. To wspomnienie ważnych wydarzeń, które w Województwie Kujawsko-Pomorskim zostawiły ślady i napisały wiele ludzkich historii. Jest to ukłon w stronę pamięci o tych, których z nami już nie ma.
Czytaj dalej