Europejska Współpraca Terytorialna

logo interreg ogólne

Spotkania Interreg w Opolu i Zielonej Górze

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi Województwa Lubuskiego oraz Województwa Opolskiego organizuje Spotkania informacyjne na temat programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej z udziałem Polski.

 

Spotkanie w Opolu odbędzie się 16 listopada br. w sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Piastowskiej 14  (program w załączeniu).

Spotkanie w Zielonej Górze odbędzie się 17 listopada br. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Podgórnej 7  (program w załączeniu).

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, Europa umożliwiają współpracę z partnerami z UE, Białorusi, Norwegii, Szwajcarii i Rosji w dziedzinach innowacyjności i badań, konkurencyjności MŚP, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej i zasobów kulturowych i naturalnych. Zaangażowanie w międzynarodowe projekty umożliwia współpracę z liderami w danej dziedzinie, dostęp do szeroko rozumianej innowacji oraz funkcjonujących w Europie rozwiązań.

Do udziału w bezpłatnym spotkaniu władze regionalne Lubuskiego i Opolszczyzny serdecznie zapraszają instytucje z innych województw (JST wszystkich szczebli, uczelnie, w tym prywatne, agencje rozwoju, klastry, organizacje pozarządowe, fundacje, podmioty prywatne oraz innych zainteresowanych).

Rejestracja on-line pod adresem: https://europasrodkowa.gov.pl/