Projekt CARES

Fot. Osoba Trzymająca Piłkę Antystresową

2 Newsletter projektu CARES: Seniorzy w Centrum

W drugim numerze newslettera projektu CARES przedstawiamy fascynujące artykuły poświęcone poprawie jakości życia seniorów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom e-zdrowia. Ponadto, czytelnicy znajdą inspirujące opowieści o dobrych praktykach z Francji, takich jak PAACO-GLOBULE, oraz z Danii, gdzie projekt TELECOPD zdobywa uznanie. Znajdziecie też Państwo relację  z wizyty studyjnej, która miała miejsce w listopadzie 2023 roku w Bordeaux, podczas których zdobyto na cenne doświadczenia w zakresie usług teleopiekuńczych.

 

Zespół projektu CARES