Współpraca Międzynarodowa

Wideokonferencja z przedstawicielami parków krajobrazowych i kluczowymi interesariuszami projektu ThreeT

Wideokonferencja z przedstawicielami parków krajobrazowych i kluczowymi interesariuszami projektu ThreeT

We wtorek 30 czerwca odbyło się w trybie zdalnym spotkanie kluczowych interesariuszy projektu ThreeT, którego celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miejsc mało znanych, lecz posiadających duże walory przyrodnicze i kulturowe.

 

Tematem wideokonferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego było omówienie zaplanowanych etapów realizacji projektu pn. „Koncepcja rozwoju produktów turystyki aktywnej (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej) na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim”. Urząd Marszałkowski zlecił właśnie realizację tego zadania firmie IT MASTER Arkadiusz Rusin z Chorzowa. W dokumencie przewiduje się analizę obecnej infrastruktury i usług w ramach szlaków turystycznych w parkach na obszarze województwa, przeprowadzenie wizji lokalnych i badania ankietowe, a następnie opracowanie 10 raportów cząstkowych (dla każdego parku) oraz szczegółowych koncepcji wdrożenia produktów turystyki aktywnej w 3 wybranych lokalizacjach. Produkty mają objąć różne formy aktywności, w tym przede wszystkim turystykę rowerową, ale także pieszą, kajakową, nordic walking, konną i inną (np. sporty zimowe). Wyżej wspomniana koncepcja turystyki aktywnej powstanie na bazie planowanej inwentaryzacji istniejących szlaków na terenie parków, a także w oparciu o dobre praktyki poznane podczas wizyt studyjnych u partnerów zagranicznych.  

 

Zaproponowane wdrożenia staną się głównym elementem Planu działania projektu ThreeT, realizowanego w ramach programu Interreg Europa, oraz propozycją na realizację m.in. w RPO 2021-2027. Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest na koniec listopada b.r.

 

Sporządziła: Katarzyna Rzemykowska