Współpraca Międzynarodowa

Konferencja podsumowująca projekt Eco-Cicle 28 lipca 2020
Konferencja podsumowująca projekt Eco-Cicle 28 lipca 2020

Wakacyjne rajdy rowerowe w ramach projektu Eco – Cicle

Wakacje zaowocowały wydarzeniami zorganizowanymi upowszechniającymi turystykę rowerową i atrakcje województwa kujawsko-pomorskiego dostępne dla miłośników dwóch kółek. 28 lipca i 8 sierpnia odbyły się rajdy rowerowe dwoma odcinkami Wiślanej Trasy Rowerowej, przebiegającymi w naszym regionie.

Wiślana Trasa Rowerowa to wyjątkowy szlak, biegnący wzdłuż królowej polskich rzek, po obu jej brzegach. Odcinek trasy w Kujawsko-Pomorskiem wynosi około 450 kilometrów. Długość prawobrzeżnej części szlaku to 212 kilometrów, lewobrzeżnej – 238 kilometrów. Trasa prezentuje walory turystyczne doliny Wisły i przylegających do niej terenów. Została wytyczona na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły. Trasa wakacyjnych rajdów przebiegała na odcinku Toruń-Ciechocinek oraz we Włocławku i okolicach (wzdłuż malowniczego Zalewu Wiślanego, przez Kosinowo, Zuzałkę i Murs). Przejazdy rowerowe miały służyć ocenie aktualnych warunków do jazdy jednośladami na wskazanych trasach (komfort przejazdu, bezpieczeństwo, atrakcyjność) oraz wskazaniu potrzeb inwestycyjnych.

Organizatorem rajdów był Urząd Marszałkowski. Wydarzenia odbyły się w ramach kończącego się projektu Eco-Cicle (realizowanego w ramach programu INTERREG Europa), którego celem było opracowanie koncepcji ciągu międzynarodowych tras rowerowych EuroVelo 2 i 9 przebiegających przez nasze województwo oraz audyt Wiślanej Trasy Rowerowej. Konferencja podsumowująca realizację projektu odbyła się 28 lipca w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Lasów Państwowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt Eco-Cicle współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej informacji o projekcie tutaj.

Informacje oraz opracowania dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna/projekt-eco-cicle.

Konferencja podsumowująca projekt Eco-Cicle 28 lipca 2020Konferencja podsumowująca projekt Eco-Cicle 28 lipca 2020Konferencja podsumowująca projekt Eco-Cicle 28 lipca 2020Konferencja podsumowująca projekt Eco-Cicle 28 lipca 2020Konferencja podsumowująca projekt Eco-Cicle 28 lipca 2020Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (Toruń-Ciechocinek 28 lipca 2020) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (Toruń-Ciechocinek 28 lipca 2020) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (Toruń-Ciechocinek 28 lipca 2020) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (Toruń-Ciechocinek 28 lipca 2020) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (Toruń-Ciechocinek 28 lipca 2020) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (w okolicach Włocławka) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (w okolicach Włocławka) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (w okolicach Włocławka) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (w okolicach Włocławka) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (w okolicach Włocławka) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (w okolicach Włocławka) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (w okolicach Włocławka) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (w okolicach Włocławka) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (w okolicach Włocławka) Rajd rowerowy Wiślaną trasą rowerową (w okolicach Włocławka)