Współpraca Międzynarodowa

Logo Cult-CreaTE

Warsztaty szkoleniowe na Szlaku Piastowskim.

15 września 2020 r. hotelu Cukrownia Żnin odbyły się warsztaty szkoleniowe służące wdrożeniu powstałej w kwietniu Strategii komunikacji marketingowej Szlaku Piastowskiego. W warsztatach można było uczestniczyć również on-line. Uczestnicy projektowali komunikaty werbalne, odgrywali scenki z wykorzystaniem zasad storytellingu oraz dyskutowali na temat współpracy obiektów na Szlaku i przyszłych rozwiązań mających na celu poprawę zarzadzania Szlakiem. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ok. 50 przedstawicieli administratorów obiektów na Szlaku Piastowskim i samorządów przez obszar których przebiega Szlak.

 

Koncepcja strategii komunikacji marketingowej dla Szlaku Piastowskiego została opracowana przez  zespół specjalistów w dziedzinie turystyki, w tym turystyki kulturowej, krajoznawstwa, historii, marketingu, brandingu i zarządzania. Jest wynikiem licznych spotkań, konsultacji  i warsztatów z kluczowymi interesariuszami Szlaku Piastowskiego: członkami  Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego i administratorami obiektów na Szlaku w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.  Dokument zawiera koncepcję brandingową wraz ze strukturą marki szlaku, wytyczne strategiczne komunikacji marketingowej oraz  kluczowe założenia  systemu zarządzania szlakiem. W obrębie Szlaku zarekomendowano siedem tematycznych tras.

 

Warsztaty są realizowane w ramach projektu Cult-CreaTE, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Warsztaty szkoleniowe na Szlaku Piastowskim, fot. Patrycja MajchrzakWarsztaty szkoleniowe na Szlaku Piastowskim, fot. Patrycja MajchrzakWarsztaty szkoleniowe na Szlaku Piastowskim, fot. Patrycja MajchrzakWarsztaty szkoleniowe na Szlaku Piastowskim, fot. Patrycja MajchrzakWarsztaty szkoleniowe na Szlaku Piastowskim, fot. Patrycja Majchrzak