Współpraca Międzynarodowa

Logotyp Interreg Europe

Interreg Europa: webinarium „Lepsze polityki regionalne dla przywracania i ochrony przyrody”

20 października eksperci tematyczni programu Interreg Europa organizują webinarium online pt. Webinar on Better regional policies to protect and restore nature. 

Program obejmuje między innymi wystąpienie przedstawicielki Komisji Europejskiej na temat nowej strategii Unii Europejskiej na rzecz bioróżnorodności. Doświadczeniem z realizacji projektów Interreg Europa nt. bioróżnorodności podzielą się partnerzy wiodący – władze regionalne Fryzji (Holandia) oraz przedstawiciel hiszpańskiego instytutu Forest Science and Technology Centre of Catalonia.  

Do udziału wymagana jest rejestracja

Zapraszamy do udziału.