Współpraca Międzynarodowa

Logotyp - Cult-CreaTE

Kreatywność na Szlaku Piastowskim

W dniach 17 i 18 listopada br. odbyły się warsztaty on-line dotyczące kreatywności na Szlaku Piastowskim.

 

Podczas dwóch intensywnych dni uczestnicy dyskutowali nt.:

  • ulepszenia struktur  zarządzania  Szlakiem  Piastowskim  w  oparciu o rekomendacje zawarte w Koncepcji Strategii Komunikacji Marketingowej dla Szlaku Piastowskiego oraz koncepcje good governance;
  • stworzenie nowego podmiotu vs. usprawnienia funkcjonowania Klastra Turystycznego Szlak Piastowski;
  • rekomendacji do RPO WK-P 2021-2027 w zakresie uwzględnienia rozwoju branż kreatywnych oraz możliwości dalszego rozwoju i promocji Szlaku Piastowskiego.

 

Warsztaty były prowadzone prze firmę 2BA Doradztwo Strategiczne, która wiosną tego roku  przygotowała w ramach projektu Cult-CreaTE (Interreg Europa) Strategię Komunikacji Marketingowej dla Szlaku Piastowskiego, która w czerwcu została oficjalnie przyjęta przez Radę programowo-naukową ds. Szlaku Piastowskiego.

 

Osoby, które wzięły udział w warsztatach to przedstawiciele jednostek samorządowych, które bezpośrednio zajmują się zarządzaniem Szlaku, administratorzy obiektów na Szlaku oraz osoby reprezentujące firmy z branży przemysłów kreatywnych.