Współpraca Międzynarodowa

Fot. R.Modrzewski

Szósta edycja konferencji naukowo-gospodarczej pt. „Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020”

Szósta edycja konferencji naukowo-gospodarczej pt. „Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020”, została zorganizowana w dniu 4 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym. Organizatorami konferencji są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Motywem przewodnim I i II sesji konferencji był transport kombinowany w łańcuchach dostaw oraz projektowany Węzeł Logistyczny Bydgoszcz. Zaprezentowano także wyniki  realizowanego przez Samorząd Województwa projektu COMBINE (Program Interreg BSR), w tym aktualnego stanu i przyszłych możliwości rozwoju usług śródlądowego transportu wodnego z wykorzystaniem platform multimodalnych. W części panelowej, z udziałem m.in. przedstawicieli biznesu, zarządów portów i przewoźników, pod dyskusję poddano znaczenie rozwoju węzła logistycznego w okolicach Bydgoszczy i Solca Kujawskiego dla transportu kombinowanego w Polsce i sieci TEN-T.

 

Wśród uczestników konferencji (ponad 90) pojawili się przedstawiciele najważniejszych w Polsce ośrodków naukowych, firm logistycznych i armatorów żeglugi śródlądowej, instytucji otoczenia biznesu, związków i stowarzyszeń oraz instytucji państwowych odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami.

 

Więcej informacji i materiałów można znaleźć na stronie konferencji: https://www.econ.umk.pl/katedra-logistyki/konferencja/