Współpraca Międzynarodowa

Logo Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego

Seminarium informacyjne INTERREG Region Morza Bałtyckiego w Warszawie – 20 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy do udziału w seminarium informacyjnym dotyczącym – trwającego – drugiego naboru projektów w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

 

 

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2016 r., w Sali kinowej Ministerstwa Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Polscy partnerzy projektów zatwierdzonych w pierwszym naborze przedstawią planowane działania, które realizować będą we współpracy międzynarodowej.

Podzielą się doświadczeniami płynącymi z udziału w pierwszym dwuetapowym konkursie, który został rozstrzygnięty w listopadzie 2015 r.

Udzielą praktycznych porad instytucjom zainteresowanym udziałem w trwającym naborze projektów, zarówno z perspektywy wnioskodawcy wiodącego, jak i partnera projektu.

Podczas spotkania zostaną wyjaśnione zasady udziału w transnarodowych projektach, zakres tematyczny oferowanego wsparcia i warunki składania wniosków.

Zostaną omówione koszty możliwe do poniesienia w ramach realizacji projektu, a także wsparcie dla projektów flagowych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego ze strony koordynatorów strategii.

 

Po spotkaniu możliwe będą konsultacje na temat oferty programu z punktem kontaktowym oraz rozliczania kosztów z kontrolerem krajowym.

 

Informacja o spotkaniu, agenda oraz rejestracja on-line dostępne są na stronie:

http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/seminarium-informacyjne-drugi-nabor-projektow-region-morza-baltyckiego/