Współpraca Międzynarodowa

Konferencja Naukowa - Gainesville

Promocja osiągnięć naukowców z Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas „9th Biennial Emergy Research Conference” University of Florida, Gainesville, USA

W dniach 7-9 stycznia 2016 roku przedstawiciel województwa kujawsko–pomorskiego uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „9th Biennial Emergy Research Conference” zorganizowanej przez Center of Environmental Policy, University of Florida, Gainesville, USA. Celem konferencji była otwarta dyskusja i wymiana doświadczeń na temat teorii, zasad i zastosowań metodologii emergetycznej.

 

Prezentacja wyników wieloletnich badań prowadzonych w gospodarstwach rolnych województwa kujawsko-pomorskiego podczas wystąpienia: “Influence of recent changes in the Polish economy on the structure, organization and energy flow of local human communities in the Tuchola Forest”, autorstwa pani Anny Lewandowskiej-Czarneckiej oraz pana Andrzeja Nienartowicza była ściśle związana z przemianami gospodarczymi i rozwojem lokalnej społeczności. Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako region nowoczesnych technologii i nauki interdyscyplinarnej, jako jeden z nielicznych w Polsce (obok AGH w Krakowie) ośrodków naukowych prowadzi badania w zakresie emergii, czyli wbudowanej energii słonecznej w systemach tworzonych i zarządzanych przez człowieka. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami międzynarodowych ośrodków naukowych i badawczych, które zajmują się tematyką poświęconą emergii.

 

Uczestnicy konferencji otrzymali również materiały promocyjne Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyświetlony został film promocyjny Województwa.

Przedstawiciel Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprezentował Region Kujaw i Pomorza, jako prężnie rozwijający się region Polski, posiadający wiele atrakcji przyrodniczych i turystycznych.

 

Konferencja Naukowa - GainesvilleKonferencja Naukowa - Gainsville promocja WojewództwaKonferencja Naukowa - Gainesville - sala wykładowaKonferencja Naukowa - Gainesville wykład