Współpraca Międzynarodowa

logo Programu Interreg Europa

Krajowy Dzień Informacyjny Interreg Europa

Dużym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju spotkanie dla osób planujących udział w drugim naborze programu Interreg Europa. Odbyło się ono 4 kwietnia br. – Jestem przekonany, że pomoże ono w opracowaniu dobrych wniosków oraz realizacji wielu ciekawych i wartościowych międzynarodowych projektów, których rezultaty będą widoczne w polskich regionach – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak otwierając wydarzenie. Start drugiego naboru już jutro. Potrwa on do 13 maja 2016 r.

 

Interreg Europa umożliwia współpracę z partnerami ze wszystkich regionów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Pozwala wykorzystać już istniejące kontakty, jak i nawiązać nowe z instytucjami z obszarów mających podobne problemy. – Udział w projektach Interreg Europa pozwala zjednoczyć wysiłki, porównać skuteczność podejmowanych działań i nie powielać błędów – powiedział wiceszef resortu. Dodał, że inicjatywy współfinansowane z programu mogą znaleźć swoją kontynuację w przedsięwzięciach dotowanych z krajowych czy regionalnych programów. – Doświadczenia z międzynarodowej współpracy mogą przełożyć się na sprawniejsze wykorzystywanie środków innych programów także dlatego, że sprzyjają podniesieniu wiedzy, kwalifikacji i kreatywności pracowników instytucji uczestniczących w projektach. Wpływają także na rozpoznawalność miasta czy regionu w Europie i pozwalają na rozszerzenie sieci współpracy – zaznaczył Adam Hamryszczak.

 

To, że projekty współpracy międzyregionalnej mają znaczenie dla mieszkańców najlepiej widać na przykładach już zrealizowanych przedsięwzięć.  Wiceminister wspomniał o dwóch z nich. Pierwszy – Euroscreen http://www.rarr.rzeszow.pl/en/projects/euroscreen, zgromadził partnerów zainteresowanych wykorzystaniem atrakcyjnych lokalizacji dla przyciągnięcia produkcji filmowych. Z kolei projekt DAA http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/innowacje-na-rzecz-aktywego-starzenia-si-daa pozwolił na zaprojektowanie innowacyjnych modeli aktywizacji starszego pokolenia.

 

Podczas spotkania, informacje teoretyczne wzbogacono wystąpieniami przedstawicieli instytucji zaangażowanych w projekty, które uzyskały dofinansowanie w pierwszym naborze (22 czerwca – 31 lipca 2015 r.). Ich lista dostępna jest na stronie programu http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/first-call-projects-approved/. Zainteresowane osoby mogły skorzystać też z indywidualnych konsultacji.

 

Więcej informacji o programie http://www.interregeurope.eu/