Współpraca Międzynarodowa

11-14 października, 19. Europejski Tydzień Regionów i Miast - fragment plakatu

Programy Interreg w trakcie 19 edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

19. Europejski Tydzień Regionów i Miast odbędzie się w formule online od 11 do 14 października pod hasłem „Together for Recovery”. Jest to największe doroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej. Impreza ta stała się jedyną w swoim rodzaju platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, zrzeszającą regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i pracowników naukowych.

 

W trakcie 19. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (#EURegionsWeek) będzie można wirtualnie spotkać się z przedstawicielami programów Interreg oraz przedstawicielami instytucji uczestniczących w projektach współpracy międzyregionalnej.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez programy.

 

Sesje programu Interreg Europa:

  • 13 października 2021 r. – Road to resilient regions: tips for cooperation
  • 14 października 2021 r. – Cooperation and research opportunities with ESPON, Interact, Interreg Europe and URBACT in 2021-2027
  • 12 października 2021:
  • Is Your Region Worth Your Love? Soft Digitalisation, Regional Attraction and Engagement
  • Empowering wellbeing and health through nature: inspiring good practices and initiatives across Europe
  • Co-learning for mobility co-planning

 

Sesje projektów Interreg Europa 13 października 2021:

  • Co-creating heritage futures: citizen and stakeholder engagement in heritage valorization
  • Drivers for local green transition and inclusive recovery – Unlocking the full potential of start-ups and SMEs
  • Citizen participation: key to building public support for the uptake of renewable energy

 

Sesja programu Interreg Europa Środkowa 13 października 2021:

  • A call for change: How transnational cooperation realises ESPON policy recommendations

 

Na wydarzenia można się rejestrować za pomocą formularza dostępnego na stronie European Week of Regions and Cities

 

19. Europejski Tydzień Regionów i Miast, 11 do 14 października - Plakat