Współpraca Międzynarodowa

Logotyp Interreg

12 Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego – zaproszenie na spotkania

Rozpoczęła się rejestracja na 12. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, które odbędzie się w dniach 27 września – 1 października 2021 r. w formule wirtualnej. Organizatorami wydarzenia są MSZ Litwy, miasta Kowno i Kłajpeda oraz Związek Miast Bałtyckich, we współpracy z Komisją Europejską i projektem Let’s Communicate.

 

W ramach Forum, w dniu 28 września br., odbędzie się konferencja otwierająca nową edycję Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

 

Panele główne zaplanowano codziennie w godzinach 13:00 – 14:30 czasu środkowoeuropejskiego:  

  • 27 września: otwarcie Forum i dyskusja z udziałem panelistów wysokiej rangi na temat odbudowy gospodarczej poprzez zieloną i cyfrową transformację.
  • 28 września: 1. sesja plenarna w sprawie wkładu strategii makroregionalnych w tworzenie agendy UE oraz prezentacja nowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (IBSR) na lata 2021-2027.
  • 29 września: 2. sesja plenarna na temat wkładu makroregionu w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.
  • 30 września: 3. sesja plenarna poświęcona zielonej odbudowie. 
  • 1 października: sesja końcowa z udziałem młodzieży.  

 

Dodatkowo w dniach 28-30 września zaplanowano szereg sesji tematycznych i warsztatów.

Dostępna będzie także platforma, dedykowana wirtualnym spotkaniom uczestników Forum i interesariuszy Strategii („Networking Village”).  

Formularz rejestracyjny i szczegółowy program jest dostępny na stronie wydarzenia: https://eusbsr2021.eu/

Serdecznie zapraszamy!!!

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. EWT