Współpraca Międzynarodowa

Screen prezentacji Interreg Baltic Sea Region podczas Forum EUSBSR
Screen prezentacji Interreg Baltic Sea Region podczas Forum EUSBSR

Prezentacja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

W dniach 27 września – 1 października br. odbywa się 12 doroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, które jest największym wydarzeniem gromadzącym wszystkich zainteresowanych wdrażaniem Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EU Strategy for the Baltic Sea Region -EUSBSR). Doroczne forum koncentrować się będzie na temacie zielonej transformacji w regionie Morza Bałtyckiego oraz możliwościach realizacji trzech celów Strategii: Ocalmy morze, Połączmy region i Zwiększmy dobrobyt.

 

Podczas drugiego dnia Forum (28 września br.) zaprezentowały został Program Interreg Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027., wraz z jego głównymi założeniami oraz celami. Przedstawiony został również harmonogram prac pierwszego naboru oraz dostępne narzędzia, które będą pomocne w całym procesie składania projektów, takie jak konsultacje, webinaria i tutoriale. Ponadto podczas spotkania zainaugurowane zostały nowe strony Programu Interreg Morza Bałtyckiego:

oraz strona stanowiąca bazę, biblioteczkę wszystkich projektów zrealizowanych w ramach Programu Interreg Morza Bałtyckiego: https://projects.interreg-baltic.eu/