Współpraca Międzynarodowa

Logo Interreg

Poszukiwanie partnerów do projektów INTERREG – formularz

W związku z trwającymi naborami wniosków Interreg Europa Środkowa (do 25 stycznia 2018) i Interreg Region Morza Bałtyckiego ( do 9 kwietnia 2018) przygotowaliśmy dla naszych instytucji  formularze ułatwiające poszukiwanie partnerów/dołączenie do tworzonego projektu.

 

Trzecie nabory mogą stanowić ostatnią szansę na uzyskanie wsparcia z tych programów w latach 2014 – 2020.

 

Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, JST wszystkich szczebli, agencje i centra rozwoju, instytucje otoczenia biznesu, porty lotnicze, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, parki krajobrazowe, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).