Współpraca Międzynarodowa

Logo Interreg

Programy Interreg szansą na zdobycie dotacji

Za nami dwa spotkania informacyjne na temat trwających naborów wniosków Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa.

 

Polscy partnerzy przedstawili projekty, których tematyka jest zbieżna z inteligentnymi specjalizacjami danego regionu (np. sektor spożywczy, zasoby wodne itp.). Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pokazał także relację z przeprowadzonego na Wiśle pilotażu, w obszarze transportu śródlądowego. Bogatym doświadczeniem z udziału w projektach dzieliło się Miasto Bydgoszcz.

 

 • Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski.
 • O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje
  pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).
 • Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne.
 • Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.
 • Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
 • Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

 

Informacje o programach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa po polsku

 • 30 listopada br. spotkanie w Ministerstwie Rozwoju nt. zasad 3. naboru wniosków Interreg Region Morza Bałtyckiego + konsultacje pomysłów, z udziałem:
         — pracowników Ministerstwa Rozwoju
        — polskich partnerów: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – projekt na temat innowacyjnej oferty mebli dla seniorów, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – projekt dot. innowacji w zakresie uprawy owoców, Fundacji Inicjatyw Innowacyjnych z Krakowa współpracującej z Uniwersytetm Jagiellońskim w projekcie nt. infrastruktury badawczej dla sektora MŚP (projekt ze specjalną ofertą dla przedsiębiorców)
         — ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu w Roctocku (DE), którzy dodatkowo będą konsultować, po uprzednim umówieniu się, nadesłane Project Idea Forms

  Informacje, program, formularz Project Idea Form i rejestracja: europasrodkowa.gov.pl

 • prezentacje ze spotkania nt. zasad 3. naboru wniosków Interreg Europa Środkowa.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach, tel. 32 253 90 08, www.ewt.gov.pl, osoba do kontaktu: dr Monika Strojecka-Gevorgyan, e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl