Współpraca Międzynarodowa

Logo Visegrad Fund

Panel ekspercki dot. tematyki Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP)

W piątek 15 kwietnia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza zorganizowali panel ekspercki dot. tematyki Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP). Uczestnicy przedstawiali swoje opinie oraz mogli je skonsultować z zaproszonymi gośćmi: panią Justyną Pożarowską z Urzędu Zamówień Publicznych, panem Michałem  Potyralskim z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, panem Robertem Zakrzewskim z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz panem Maciejem Krużewskim z Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji.

 

 

Zamówienia przedkomercyjne stwarzają możliwość nabywania usług badawczo-rozwojowych przez jednostki należące do sektora publicznego w celu rozwiązania ważnego zagadnienia społeczno-gospodarczego. Nacisk kładzie się na dziedziny, w których brak jak dotąd rozwiązań komercyjnych na rynku. Zamówienia przedkomercyjne poprzedzają zamówienia komercyjne, dlatego nie mają tutaj zastosowania przepisy dotyczące zamówień publicznych.

 

Uczestnicy panelu zgodnie stwierdzili, że mechanizm zamówień przekomercyjnych jest wciąż unikany przez zamawiających. Przyczyną braku stosowania PCP jest ograniczona wiedza zamawiających, jak również obawa przed zmianami utartych dotychczas procedur i wystawieniem się na dodatkowe ryzyko. Poddano także ocenie innowacyjne produkty, zamawiane w ostatnich latach przez sektor publiczny, które po etapie testowania i wypuszczenia na rynek próbnej serii, nie znalazły swoich nabywców. Jednakże, zdaniem ekspertów, zamówienia przedkomercyjne mają szanse w najbliższej perspektywie na dalszy w Polsce i powinny zajmować się przede wszystkim rozwiązywaniem problemów społecznych, podniesieniem jakości życia czy potrzebami z zakresu ochrony środowiska.

 

Dobrą wiadomością jest zamiar utrzymania w nowej ustawie PZP wyłączenia prac B+R, w chwili, kiedy zamawiający nie ponosi całości kosztów badań. W nowym prawie pojawią się też inne mechanizmy sprzyjające nabywaniu innowacyjnych produktów i usług.

 

Panel ekspercki dot. tematyki Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP)Panel ekspercki dot. tematyki Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP)Panel ekspercki dot. tematyki Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP)Panel ekspercki dot. tematyki Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP)Panel ekspercki dot. tematyki Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP)Panel ekspercki dot. tematyki Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP)