Współpraca Międzynarodowa

Logo Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego

Konferencja „INTERREG changes the Baltic Sea Region. Stories that inspire”

Ministerstwo Rozwoju – we współpracy z  programami INTERREG: Południowy Bałtyk, Region Morza Bałtyckiego i Centralny Bałtyk oraz INTERACT’em –  zaprasza na konferencję organizowaną w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Spotkanie odbędzie się 23-24 maja 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności  w Gdańsku.

 

Założeniem konferencji jest przedstawienie roli programów INTERREG w rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jak współpraca międzynarodowa pomaga mieszkańcom regionu wspólnie podejmować nowe wyzwania i rozwiązywać problemy, zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

 

Konferencja odbędzie się w języku angielskim. W pierwszym dniu dostępne będzie symultaniczne tłumaczenie angielsko-polskie.

 

W pierwszym dniu spotkania 23 maja 2016 r. zaplanowano, między innymi:

  • panele tematyczne z udziałem ekspertów i beneficjentów projektów z dziedziny  środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości,
  • indywidualne rozmowy uczestników z ekspertami i działania ułatwiające spotkanie partnerów do przyszłych projektów.

 

W drugim dniu spotkania 24 maja 2016r. zaplanowano:

  • część I – sesję szkoleniową  o tym jak przygotować dobry projekt INTERREG
  • część II – wizyta w miejscach realizacji projektów INTERREG na terenie Gdańska
  • część III – sesja programu INTERREG Południowy Bałtyk

 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość nieodpłatnego zwiedzenia ekspozycji Europejskiego Centrum Solidarności.

Udział w konferencji  jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania.