Projekt CARES

uczestnicy wizyty studyjnej projektu CARES, fot. Centrum Badań i Rozwoju Miasta Linköping
uczestnicy wizyty studyjnej projektu CARES, fot. Centrum Badań i Rozwoju Miasta Linköping

Odkrywanie rozwiązań w zakresie teleopieki nad osobami starszymi w Linköping – projekt CARES

W dniach 14-15 maja odbyła się trzecia wizyta studyjna w ramach projektu CARES, której gospodarzem było Centrum Badań i Rozwoju Miasta Linköping ze Szwecji. Wizyta ta była kolejną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między partnerami projektu oraz ich interesariuszami w zakresie teleopieki i telemedycyny.

 

Tym razem uczestnicy poznali szczegóły funkcjonowania oraz wyzwania szwedzkiego systemu opieki.

Podczas dwudniowego wydarzenia, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z czterema dobrymi praktykami z regionu Östergötland:

  1. BEATA – system zapewniający bezpieczeństwo mieszkańcom domów opieki w Linköping. To rozwiązanie techniczne monitoruje i informuje personel, gdy odbiorca opieki znajduje się w ryzykownej sytuacji i potrzebuje pomocy. Możliwe jest dokonywanie indywidualnych dostosowań w oparciu o status i potrzeby odbiorcy opieki.
  2. Welfare Technology Library – pakiet rozwiązań mających na celu środki zapobiegawcze, zwiększenie wiedzy i wykorzystanie technologii wśród pracowników opieki społecznej. Dzięki zdobytej wiedzy pracownicy opieki społecznej pomagają osobom starszym przyzwyczaić się do nowych technologii zainstalowanych w ich domach, które mają pomóc im w codziennym funkcjonowaniu.
  3. EVIKOMP – model rozwoju kompetencji dla pracowników opieki społecznej wykorzystujący uczenie się w miejscu pracy. Szkolenie odbywa się jednocześnie dla całej grupy roboczej. Model obejmuje platformę e-learningową ze współtworzonymi materiałami, wsparcie nauczycieli i szkolenie liderów w zakresie uczenia się w miejscu pracy. Celem jest zachęcanie, ułatwianie i zabezpieczanie uczenia się w miejscu pracy oraz wymiany między specjalistami.
  4. Internetowe terapie psychologiczne dla osób starszych i nieformalnych opiekunów – badania koncentrują się na wspieranych przez klinicystów internetowych terapiach psychologicznych dla osób starszych i nieformalnych opiekunów.

 

Wizyta studyjna w Linköping była doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z profesjonalistami w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w opiece nad osobami starszymi i z ograniczeniami. Uczestnicy wrócili do swoich regionów z nowymi pomysłami i inspiracjami, które będą mogli wdrożyć, przyczyniając się tym samym do rozwoju opieki zdrowotnej.