Projekt CARES

Uczestnicy spotkania interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Radosław Głowacki – ROPS
Uczestnicy spotkania interesariuszy projektu CARES (Interreg Europa), fot. Radosław Głowacki – ROPS

Spotkanie Interesariuszy Projektu CARES: Innowacje i Współpraca na Rzecz Teleopieki

Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu CARES (Interreg Europa), którego misją jest rozpowszechnianie rozwiązań teleopiekuńczych i telemedyczncyh w oparciu o dobre praktyki, zorganizowało 4 czerwca 2024r. spotkanie interesariuszy, które stało się platformą wymiany innowacyjnych pomysłów i doświadczeń. Interesariusze pełnią kluczową rolę w realizacji projektu, współtworząc rozwiązania, dzieląc się wiedzą oraz wspierając wdrażanie nowoczesnych technologii w opiece zdrowotnej.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wizyty w Akademickim Centrum Badań AKAMED Sp. z o.o., gdzie zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii rezonansu magnetycznego. Dyskusje koncentrowały się na innowacyjnych technologiach mających na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej poprzez zdalne monitorowanie pacjentów. W przyszłości Centrum planuje współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej (ROPS) w ramach Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki, poszerzonej o komponent telemedyczny.

Kolejnym ważnym punktem programu była relacja z wizyty studyjnej w Linköping w Szwecji, która skupiła się na szwedzkich dobrych praktykach w zakresie teleopieki i telemedycyny. Uczestnicy spotkania poznali inspirujące przykłady rozwiązań, takich jak systemy zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom domów opieki, pakiety rozwiązań zapobiegawczych oraz programy zwiększające wiedzę i wykorzystanie technologii wśród pracowników opieki społecznej. Model rozwoju kompetencji dla pracowników opieki społecznej, oparty na nauce w miejscu pracy, oraz internetowe terapie psychologiczne dla osób starszych i nieformalnych opiekunów, to kolejne rozwiązania, które mogą być zaadaptowane w naszym regionie.

W trakcie spotkania omówiono także technologie wdrażane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zaprezentowano media dedykowane osobom starszym oraz ich opiekunom i członkom rodzin. Te innowacyjne narzędzia mają na celu regularne dostarczanie informacji o działaniach aktywizujących seniorów, ofertach pomocowych, dostępnych formach świadczeń, a także kursach i szkoleniach dedykowanych zarówno seniorom, jak i opiekunom oraz kadrze opiekuńczo-pielęgniarskiej.

Firma GRYDSEN LAB Sp. z o.o. zaprezentowała swoje nowatorskie rozwiązania w dziedzinie telemedycyny. Szczególnie wyróżniono innowacyjne psychologiczne narzędzie do terapii seniorów z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, które ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych.

Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i pomysłami na temat przyszłości teleopieki i telemedycyny. Zwrócono uwagę na potrzebę większej integracji różnych systemów telemedycznych oraz podkreślono, że międzynarodowa wymiana doświadczeń jest kluczowa dla rozwoju efektywnych rozwiązań.

Na zakończenie spotkania zaproszono interesariuszy na warsztaty pt. „Prawne aspekty teleopieki, telemedycyny i sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia”, które odbędą się 18 czerwca. Warsztaty te będą okazją do pogłębienia wiedzy i dyskusji na temat prawnych aspektów teleopieki, telemedycyny oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju tych dziedzin w naszym regionie.