Współpraca Międzynarodowa

Interreg Europa Środkowa

Nabór w programie Interreg Europa Środkowa rozpocznie się 12 lutego br.

Nabór projektów będzie dwuetapowy. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2., podczas którego składane są kompletne aplikacje.

 

W programie Interreg Europa Środkowa 1. nabór (etap 1) potrwa od 12 lutego do 13 kwietnia br. Informacje na temat naboru i możliwości konsultowania pomysłów projektowych z ekspertami Sekretariatu Technicznego oraz pakiet aplikacyjny dostępne będą na stronie www.interreg-central.eu 12 lutego br. W tym samym dniu zostanie też otwarta rejestracja na seminarium dla wnioskodawców wiodących, które jest organizowane przez Sekretariat Techniczny programu w Wiedniu, 10 marca br.

 

Program współpracy jest dostępny na stronie europasrodkowa.gov.pl w zakładce Interreg CE.