Współpraca Międzynarodowa

Logo CPE

Kontrola pierwszego stopnia w programach transnarodowych i międzyregionalnych

W okresie finansowania 2014-2020 polscy beneficjenci realizujący projekty w ramach programów transnarodowych i międzyregionalnych korzystać będą ze scentralizowanego systemu kontroli pierwszego stopnia.

 

Dotyczy to programów transnarodowych:

 

  • Interreg Europa Środkowa (Interreg Central Europe),
  • Interreg Region Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region)

 

oraz międzyregionalnych:

 

  • Interreg Europa (Interreg Europe)
  • Urbact III.

 

Funkcję kontrolera projektów wymienionych programów pełni Centrum Projektów Europejskich.