Współpraca Międzynarodowa

Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi oraz jego otoczenia
Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi oraz jego otoczenia

Interreg na żywo – Przyjazny dworzec

Stworzenie funkcjonalnej i przyjaznej infrastruktury dworcowej oraz zwiększenie znaczenia regionalnych przewozów pasażerskich – to główne cele samorządu województwa, w ramach realizowanego w latach 2011-2013 projektu INTER-Regio-Rail (Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego).  Finansowana ze środków programu Europa Środkowa inicjatywa, skojarzyła władze samorządowe oraz zarządców infrastruktury kolejowej z Niemiec, Czech, Włoch i Polski.

 

Kluczowym dokumentem, który został przygotowany w ramach projektu była „Analiza stanu dworców i przystanków kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, dokonująca i inwentaryzacji budynków dworcowych w całym regionie. Opracowanie zawiera opis infrastruktury dworcowej na wszystkich czynnych liniach kolejowych w województwie oraz na trasach z zawieszonym ruchem pasażerskim, w tym analizę stanu technicznego budynków, peronów i terenów wokół dworców. Charakteryzuje też, na podstawie przeprowadzonych badań, kierunki i trasy najczęściej wybierane przez podróżnych i ich oczekiwania dotyczące sfery funkcjonalnej dworców.

 

W ramach unijnego projektu Inter-Regio-Rail powstała też koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi oraz jego otoczenia, która posłuży nie tylko realizacji adaptacji obiektu pod współczesne potrzeby, ale także jako standard dla modernizacji podobnych obiektów w całym regionie. Przygotowane opracowanie przedstawia sposób i zakres rewitalizacji budynku wraz z propozycjami zagospodarowania oraz wykorzystania, w powiązaniu  z sąsiadującym przystankiem autobusowym. Celem jest między innymi stworzenie węzła przesiadkowego. Przygotowano trzy warianty realizacji. Wszystkie zakładają wyeksponowanie zabytkowego budynku stacji i utworzenie otwartej przestrzeni publicznej, przyjaznej dla mieszkańców i podróżnych. We wnętrzu poczekalni zostaną odtworzone oryginalne zdobienia i detale architektoniczne. 

 

Wzorcowe rozwiązania, dotyczące przede wszystkim informacji pasażerskiej, integracji różnych form transportu zbiorowego i indywidualnego oraz rozwiązań z zakresu redukcji barier dla osób z problemami w poruszaniu się, będą wykorzystywane we wszystkich planowanych do modernizacji obiektach dworcowych na terenie naszego województwa, oczywiście z uwzględnieniem ich odrębności architektonicznej i walorów historycznych.

 

W ramach cyklu artykułów „Interreg na żywo” przedstawiamy ciekawe i praktyczne rezultaty projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zrealizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jak i innych polskich regionów.

 

Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi oraz jego otoczeniaOpis infrastruktury dworcowej na wszystkich czynnych liniach kolejowych w województwie, mapka pochodzi z dokumentu: „Analiza stanu dworców i przystanków kolejowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”