Projekt CARES

CARES project partners
CARES project partners

Innowacje w teleopiece i telemedycynie w ochronie zdrowia – druga wizyta studyjna projektu CARES

Współczesne wyzwania dotyczące ochrony zdrowia oraz rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania sprawiają, że teleopieka i telemedycyna stają się coraz bardziej istotnymi obszarami w dziedzinie medycyny.

 

W dniach 22-23 listopada 2023 r., partnerzy projektu CARES (Interreg Europa) wzięli udział w drugiej wizycie studyjnej, aby poznać zasady działania francuskiego systemu ochrony zdrowia oraz mieli możliwość poznania najlepszych praktyk z zakresu teleopieki i telemedycyny w regionie Nowej Akwitanii.

 

Przebieg wizyty studyjnej dostarczył nie tylko cennych informacji, ale także zainspirował do dalszego rozwoju i implementacji innowacyjnych metod opierających się na rozwiązaniach e-zdrowia.

 

CARES to europejski projekt mający na celu poprawę polityki lokalnej i regionalnej w celu specjalizacji i rozpowszechniania usług e-zdrowia dla osób starszych oraz z ograniczeniami.

 

Poznane praktyki:

Bienveillance et Prévention @ Dom – narzędzie do zabezpieczania opieki domowej nad osobami starszymi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, automatyki domowej oraz zaawansowanej pomocy zdalnej

Paaco-Globule – narzędzie komunikacji pomiędzy personelem medycznym nt. historii leczenia pacjenta

Tel-e-dent – narzędzie do tele-ekspertyzy w celu zapewnienia dostępu do opieki stomatologicznej mieszkańcowm domów opieki na obszarach wiejskich

Telemedecine in nursing homes – program wdrażania telemedycyny w domach opieki w regionie Nowej Akwitanii

Telemonitoring in cardiology – narzędzie do zdalnego monitorowania pacjentów z wszczepionym symulatorem lub defibrylatorem serca oraz pacjentów z niewydolnością serca

Teleconsultation at home for older adults – usługa telekonsultacji z lekarzami specjalistami w domach opieki za pośrednictwem wykwalifikowanej osoby koordynującej

Biuro Europejskiej Współpracy Terytorialnej