Współpraca Międzynarodowa

Logo Interreg Europe

III nabór wniosków w Interreg Europa Środkowa

Uprzejmie informujemy, że trzeci nabór wniosków Interreg Europa Środkowa odbędzie się w okresie 21 września 2017 – 25 stycznia 2018.

Uprzejmie informujemy, że trzeci nabór wniosków Interreg Europa Środkowa odbędzie się w okresie 21 września 2017 – 25 stycznia 2018. Nabór będzie miał ograniczony zakres tematyczny (szczegóły w załączniku).

Warunki konkursu, plan szkoleń dla wnioskodawców i dokumenty aplikacyjne są w trakcie przygotowania i będą opublikowane najpóźniej w momencie otwarcia naboru. Zapraszamy do częstego odwiedzania oficjalnej strony programu, prowadzonej przez Wspólny Sekretariat (Wiedeń): www.interreg-central.eu

O programie Interreg Europa Środkowa

  • Zasięg terytorialny: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Włoch i Niemiec.
  • Partnerzy: władze centralne, JST wszystkich szczebli, instytucje publiczne, podmioty i firmy prywatne z osobowością prawną, instytucje międzynarodowe.
  • Projekty dotyczą kluczowych wyzwań i możliwości obszaru Europy Środkowej.
  • Priorytety: innowacje, w tym m.in. społeczne, zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, powiązania transportowe.

 

Informacje o programie po polsku: http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/europa-srodkowa/

 

Krajowy Punkt Kontaktowy: Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach, tel. 32 253 90 08.