Współpraca Międzynarodowa

Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego
Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego

Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego

Trwają zapisy do Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego! Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego organizowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska to atrakcyjna forma wakacyjnej edukacji dla dorosłych w Ojczyźnie Przodków. Dwutygodniowy turnus edukacyjny rozpocznie się już 2 lipca w Toruniu.

 

W programie Letniej Akademii znajdą się zajęcia językowe z lektorem oraz wykłady z najnowszej historii, kultury i literatury polskiej. Dodatkowo, uczestnicy skorzystają z bogatego programu kulturalnego i turystycznego. Integracyjna formuła Letniej Akademii, adresowana do osób pochodzenia polskiego, sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie informacji, przydatnych w rozwijaniu działalności polonijnej w rodzimych środowiskach uczestników.

Więcej informacji o projekcie i zapisach uzyskać można pod nr tel. +48 56 622 39 32,
e-mail: torun@swp.org.pl oraz pod adresem:

http://wiadomosci.wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/6260/Letnia-Akademia-Kultury-i-Jzyka-Polskiego