Współpraca Międzynarodowa

ceremonia zamknięcia obrad

III edycja ToMUN

W dniach 29 września – 1 października 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. ToMUN. Głównym celem projektu jest umożliwienie młodzieży z całego świata debaty na najistotniejsze tematy dotyczące aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, a także zagadnień politycznych, prawnych i kulturowych.

Tematem przewodnim tegorocznych symulacji było hasło „Hope for democracy”. Uczestnicy konferencji reprezentujący Luksemburg, Niemcy, Słowację, Węgry, Ukrainę, Szwecję, Włocławek i Gdynię, a także delegaci ze szkół toruńskich przez dwa dni trwania projektu przygotowali wiele rezolucji, zwierających szczegółowe propozycję rozwiązań dla omawianych przez nich problemów. Oficjalnym językiem obrad jest język angielski, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w języku mówionym i pisanym. Współpracując w ramach komisji, delegaci jednocześnie rozwijają swoje umiejętności interpersonalne oraz umiejętność prowadzenia dyskusji.

 

Delegaci przyjezdni zakwaterowani byli u rodzin uczniów z Torunia. Dla wielu z nich, szczególnie goszczących uczniów z zagranicy, jest to okazja do poznania odmiennej kultury, zwyczajów i przekonań.

 

Podczas zajęć uczniowie – organizatorzy z I LO w Toruniu prowadzili również działania mające na celu promocję kulturalną i turystyczną Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Projekt otrzymał wsparcie finansowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Uczestnicy ToMUN 2017

 1. Gymnázium bilingválne, Žilina, Słowacja
 2. Lycée Michel-Rodange, Luxemburg
 3. Evanjelické Gymnázium, Martin, Słowacja
 4. Gymnasium nr 117 Lesia Ukrainka, Kijów, Ukraina
 5. Karolinska Gymnasiet, Örebro, Szwecja
 6. Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapeszt, Węgry
 7. Wittekind Gymnasium, Lübbecke, Niemcy
 8. Warszawski Uniwersytet Technologiczny, Polska
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 10. III LO im. Marii Konopnickiej, Włocławek, Polska
 11. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP, Gdynia, Polska
 12. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Toruń, Polska
 13. IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Toruń, Polska
 14. Gimnazjum i Liceum Akademickie, Toruń, Polska
 15. X Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha, Toruń, Polska
 16. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

 

ceremonia zamknięcia obradObradyobrady Tomun 2017Podsumowanie TomunTomun 2017