Współpraca Międzynarodowa

wymiana uczniów grupa

„Mój dom Twoim domem”- III edycja

W dniach 28 września – 4 października 2017 roku zrealizowany został I etap kolejnej edycji projektu pn. „Mój dom Twoim domem”, który polega na międzykulturowej wymianie młodzieży, reprezentowanej po stronie polskiej przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu a po stronie włoskiej przez uczniów Liceo „G. Galilei” w Legnano.

 

Głównym założeniem projektu jest wymiana kulturowa rówieśników, przełamanie bariery językowej, promocja regionów: Kujaw i Pomorza oraz Lombardii.

 

Realizacja międzynarodowego projektu młodzieżowego ma niezaprzeczalny wpływ na kształtowanie postaw tolerancji i otwarcia młodzieży na inne kultury. Zajęcia integracyjne prowadzone w języku angielskim oraz spotkania pozaszkolne mają na celu ułatwienie uczniom przełamania bariery językowej. Podczas spotkań młodzież reprezentująca Województwo Kujawsko-Pomorskie miała możliwość poznać kulturę i historię regionu Lombardia oraz zaprezentować walory kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Kujaw i Pomorza. Dzięki zakwaterowaniu u rodzin uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego mogli poznać codziennie życie i zwyczaje włoskich rodzin, nawiązać kontakty z rówieśnikami. Młodzież zwiedziła także Mediolan, Florencję, Pizę oraz Lago Maggiore. 

 

W przyszłym roku zaplanowana została kontynuacja projektu polegająca na rewizycie uczniów z włoskiego liceum w Województwie Kujawsko-Pomorskim, podczas której włoska młodzież będzie mogła poznać atrakcje turystyczne, kulturalne oraz ofertę edukacyjną województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.