Projekt ThreeT

Spotkanie konsultacyjne interesariuszy projektu ThreeT, fot Katarzyna Rzemykowska
Spotkanie konsultacyjne interesariuszy projektu ThreeT, fot Katarzyna Rzemykowska

Spotkanie konsultacyjne interesariuszy projektu ThreeT w ramach programu Interreg Europa

W dniu 5 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne interesariuszy projektu ThreeT, inicjujące cykl spotkań dotyczących stworzenia koncepcji pętli rowerowych oraz szlaków turystycznych przebiegających przez terytorium wszystkich parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Ww. koncepcja stanowić będzie wkład do przygotowywanego w ramach projektu Planu Działania, dotyczącego uporządkowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych.

 

W spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego udział wzięli przedstawiciele parków krajobrazowych z obszaru województwa.

 

07.01.2020 r.

Katarzyna Rzemykowska